*ประกาศสำคัญสำหรับลูกค้าทุกท่านเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19
บริษัทฯ พร้อมให้บริการติดต่อสอบถาม และจัดส่งผลิตภัณฑ์แก่ทุกท่านตามปกติ
โปรดสอบถามเพื่ออัพเดทข้อมูลล่าสุด
  1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. วิชันซิสเต็ม (Vision System / Auto ID)
  4. วิชันซิสเต็ม (Vision System)
  5. ไฟ LED
  6. รุ่นต่างๆ

ไฟ LED

CA-D ซีรี่ส์

ไฟแบบหลายมุม (วงแหวน/สี่เหลี่ยมจัตุรัส)

CA-DR-M/CA-DQ-M ซีรี่ส์

CA-DR-M/CA-DQ-M ซีรี่ส์

การจัดเรียงไฟ/กล้อง


เมื่อไฟอยู่ไกลจากชิ้นงาน จะทำให้แสงที่กระจายจากหลายมุมส่องทั่วทั้งชิ้นงาน ซึ่งส่งผลให้เกิดแสงสว่างอย่างสม่ำเสมอโดยไม่มีความผิดปกติเช่นเดียวกับการใช้แหล่งกำเนิดแสงรูปทรงโดมเมื่อไฟอยู่ใกล้กับชิ้นงาน แสงที่ปล่อยออกมาที่มุมตื้นจะสะท้อนกลับไปยังกล้องโดยตรง ซึ่งทำให้เน้นขอบของชิ้นงานให้ชัดขึ้น โดยให้ผลเช่นเดียวกับการใช้แหล่งกำเนิดแสงชนิดมุมต่ำ

การติดตั้ง Power LED ที่มีความเข้มสูง

เนื่องจากติดตั้ง LED ที่ความหนาแน่นสูง (ระยะ Pitch ที่แคบ) จึงทำให้เกิดความเข้มแสงสูงอย่างสม่ำเสมอ

แผ่นกระจายแสงเคลือบผิวแบบด้าน

พื้นที่ทั้งหมดของแผ่นกระจายแสงจะเคลือบผิวแบบด้านเพื่อให้เกิดการกระจายแสงสูงสุด

การประยุกต์ใช้งาน

ด้านในของฝาพลาสติก

เมื่อใช้ไฟมาตรฐาน

กล้องจับภาพการสะท้อนแสงของ LED / รอยพิมพ์

เมื่อใช้ไฟแบบหลายมุม [วงแหวน]

แสงที่กระจายจากหลายมุมจะส่องทั่วพื้นผิวภายใน เพื่อให้แสงสว่างอย่างสม่ำเสมอ

การตรวจจับลูกกลมบัดกรี/BGA

เมื่อใช้ไฟมาตรฐาน

รูปร่างของลูกกลมบัดกรีจะไม่สม่ำเสมอเนื่องจากความแตกต่างในรูปร่างและขนาด

เมื่อใช้ไฟแบบหลายมุม [สี่เหลี่ยมจัตุรัส]

แสงที่กระจายจากหลายมุมทำให้ลูกกลมบัดกรีทั้งหมดมีความสว่างสม่ำเสมอและภาพโดยรวมมีความสว่างมากขึ้น

รุ่นต่างๆ (วงแหวน)

รุ่นต่างๆ (สี่เหลี่ยมจัตุรัส)

การกระจายความเข้มของไฟแบบหลายมุม (ทั่วไป)

ภาพด้านบนแสดงค่าเปรียบเทียบความสว่างทั่วทั้ง 10000 จุดกริดสำหรับ CA-DR/DQ ซีรี่ส์ แม้ว่าความเข้มจะแปรผันไปตามแต่ละชนิดรุ่น แต่ระยะการส่องสว่างที่เกี่ยวข้องและค่าเปรียบเทียบความสว่างของพื้นที่ทั้งหมดจะสม่ำเสมอ พื้นที่ที่สว่างที่สุด (แสดงเป็นสีแดง) จะถือว่ามีความเข้มสัมพัทธ์ 100% และพื้นที่ที่มืดที่สุด (แสดงเป็นสีเขียว) จะถือว่ามีความเข้มสัมพัทธ์ 0% ภาพจะแสดงค่าความแตกต่างของความเข้มในพื้นที่ทั้งหมด จากการเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของค่าความแตกต่างของความเข้มสำหรับความสูงของไฟที่แตกต่างกัน (LWD) คุณสามารถใช้จุดที่ให้ความสว่างสูงสุด 100% เป็นระยะของแสงไฟที่เหมาะสม

* ข้อมูลข้างต้นเป็นการแสดงตัวอย่าง ซึ่งไม่ใช่การรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์
* LWD คือระยะจากไฟส่องสว่างถึงชิ้นงานที่จะตรวจวัด

ห้องสมุดวิชั่น

  • XG/CV系列 用户支持
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 66-(0)2-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site

วิชันซิสเต็ม (Vision System / Auto ID)