*ประกาศสำคัญสำหรับลูกค้าทุกท่านเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19
บริษัทฯ พร้อมให้บริการติดต่อสอบถาม และจัดส่งผลิตภัณฑ์แก่ทุกท่านตามปกติ
โปรดสอบถามเพื่ออัพเดทข้อมูลล่าสุด
  1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. วิชันซิสเต็ม (Vision System / Auto ID)
  4. วิชันซิสเต็ม (Vision System)
  5. ไฟ LED
  6. รุ่นต่างๆ

ไฟ LED

CA-D ซีรี่ส์

ไฟชนิดวงแหวน (แบบตรง)

CA-DR ซีรี่ส์

CA-DR ซีรี่ส์

เทคนิคเกี่ยวกับความสว่างของไฟชนิดวงแหวน

CA-DR ซีรี่ส์มี LED ที่จัดเรียงตามแนวนอนแบบแบนเรียบ ซึ่งจะช่วยให้ความเข้มของแสงสม่ำเสมอทั่วทั้งชิ้นงาน มีไฟที่มีขนาดและสีแตกต่างกันหกแบบพร้อมด้วยอุปกรณ์เสริมฟิลเตอร์กระจายแสงและฟิลเตอร์แบบโพลาไรซ์ ซึ่งทำให้ไฟชนิดวงแหวนเหมาะกับความต้องการของกล้องและการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย

การประยุกต์ใช้งาน

ขวดพลาสติก

ไฟชนิดวงแหวนเท่านั้น

แสงจะสะท้อนเป็นวงตามเส้นขอบของชิ้นงาน คุณจะสามารถมองเห็นลักษณะพื้นผิวของชิ้นงานได้อย่างชัดเจน

ไฟชนิดวงแหวน + ฟิลเตอร์แบบโพลาไรซ์

คุณสามารถรับภาพโดยไม่มีแสงพร่าได้ด้วยการใช้แผ่นโพลาไรซ์

รุ่นต่างๆ

รุ่นต่างๆ

ขนาด

การกระจายความเข้มของแสง (ทั่วไป) ของไฟชนิดวงแหวน (แบบตรง)

ภาพด้านบนแสดงค่าเปรียบเทียบความสว่างทั่วทั้ง 10000 จุดกริดสำหรับ CA-DR ซีรี่ส์ แม้ว่าความเข้มจะแปรผันไปตามแต่ละชนิดรุ่น แต่ระยะการส่องสว่างที่เกี่ยวข้องและค่าเปรียบเทียบความสว่างของพื้นที่ทั้งหมดจะสม่ำเสมอ พื้นที่ที่สว่างที่สุด (แสดงเป็นสีแดง) จะถือว่ามีความเข้มสัมพัทธ์ 100% และพื้นที่ที่มืดที่สุด (แสดงเป็นสีเขียว) จะถือว่ามีความเข้มสัมพัทธ์ 0% ภาพจะแสดงค่าความแตกต่างของความเข้มในพื้นที่ทั้งหมด จากการเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของค่าความแตกต่างของความเข้มสำหรับความสูงของไฟที่แตกต่างกัน (LWD) คุณสามารถใช้จุดที่ให้ความสว่างสูงสุด 100% เป็นระยะของแสงไฟที่เหมาะสม

* ข้อมูลข้างต้นเป็นการแสดงตัวอย่าง ซึ่งไม่ใช่การรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์
* LWD คือระยะจากไฟส่องสว่างถึงชิ้นงานที่จะตรวจวัด

ห้องสมุดวิชั่น

  • XG/CV系列 用户支持
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 66-(0)2-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site

วิชันซิสเต็ม (Vision System / Auto ID)