ประเทศไทย

ประกอบด้วย 13 รุ่นสำหรับสถานการณ์ต่างๆ

รุ่นที่มีแอมพลิฟายเออร์ในตัว

รุ่นเซนเซอร์ระยะใกล้

รุ่นเซนเซอร์ระยะใกล้

ชนิด AF ขาวดำ
IV-150MA
ชนิด MF ขาวดำ
IV-150M

รุ่นเซนเซอร์พื้นฐาน

รุ่นเซนเซอร์พื้นฐาน

ชนิด AF สี
IV-500CA
ชนิด MF สี
IV-500C
ชนิด AF ขาวดำ
IV-500MA
ชนิด MF ขาวดำ
IV-500M

รุ่นเซนเซอร์ระยะไกล

รุ่นเซนเซอร์ระยะไกล

ชนิด AF ขาวดำ
IV-2000MA
ชนิด MF ขาวดำ
IV-2000M

AF…รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ (Automatic focus) MF…รุ่นโฟกัสด้วยตนเอง (Manual focus)
*มุมมองและแกนลำแสงมีความแตกต่างเฉพาะตัว

รุ่นกะทัดรัดพิเศษ

รุ่นเซนเซอร์ชนิด
มุมมองภาพแคบเป็นพิเศษ
(พร้อมชุดประกอบ)

ชนิด AF ขาวดำ
IV-G150MA
+
ชุดประกอบเลนส์กำลังขยาย
OP-87902

รุ่นเซนเซอร์
ชนิดมุมมองภาพแคบ

ชนิด AF ขาวดำ
IV-G150MA

รุ่นเซนเซอร์
มาตรฐาน

ชนิด AF สี
IV-G500CA
ชนิด AF ขาวดำ
IV-G500MA

รุ่นเซนเซอร์
ชนิดมุมมองภาพกว้าง
(สี)

ชนิด AF สี
IV-G300CA

รุ่นเซนเซอร์
ชนิดมุมมองภาพกว้าง
(ขาวดำ)

ชนิด AF ขาวดำ
IV-G600MA

AF…รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ (Automatic focus)
*มุมมองและแกนลำแสงมีความแตกต่างเฉพาะตัว

องค์ประกอบของระบบของรุ่นที่มีแอมพลิฟายเออร์ในตัว หรือหัวเซนเซอร์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site