ประเทศไทย

ใช้งานง่าย

ตั้งค่าใน 1 นาที

ปรับโฟกัสและความสว่างอัตโนมัติ

โฟกัสอัตโนมัติ

การโฟกัสที่เคยเป็นขั้นตอนที่ต้องทำด้วยตนเอง สำหรับตอนนี้ IV ซีรี่ส์ สามารถทำการโฟกัสอัตโนมัติด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียวที่รวดเร็วด้วย
มอเตอร์โฟกัสอัตโนมัติที่พัฒนาขึ้นเฉพาะสำหรับ IV ซีรี่ส์

การปรับความสว่างโดยอัตโนมัติด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียว

สามารถปรับอัตราขยาย เวลาในการรับแสง และไฟส่องสว่างโดยอัตโนมัติ และทำงานจนเสร็จสมบูรณ์ด้วย
การควบคุมแบบสัมผัสเพียงครั้งเดียว ซึ่งทำให้ผู้ใช้งานสามารถบันทึกภาพได้อย่างชัดเจนโดยไม่ต้องอาศัย
ความชำนาญเป็นพิเศษ


[1] กลไกโฟกัสอัตโนมัติ

[2] ตัวประมวลผล IBA

[3] ไฟส่องสว่าง Hi-R

[4] เลนส์ HP Quad

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site