ยังเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแแบบ
คลิกดูว่า คีย์เอ็นซ์ สามารถเปิดดำเนินการเพื่อสนับสนุนลูกค้าด้วยการจัดส่งอย่างรวดเร็ว การทดสอบชิ้นงาน การสาธิตผลิตภัณฑ์แบบเสมือนจริง และบริการอื่นๆ ได้อย่างไร
  1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. วิชันซิสเต็ม (Vision System / Auto ID)
  4. วิชันเซนเซอร์ (Vision Sensor)
  5. วิชันเซนเซอร์
  6. การประยุกต์ใช้งาน

วิชันเซนเซอร์

IV ซีรี่ส์

ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ประสิทธิภาพดีเยี่ยมในการประยุกต์ใช้งานในระบบอัตโนมัติและการตรวจจับ

การตรวจจับการมีอยู่ของตัวพิมพ์บน
คาปาซิเตอร์

ตรวจจับการสูญหายของตัวพิมพ์บน
คาปาซิเตอร์
ตัวอักษรเล็กละเอียดซึ่งปกติจะตรวจจับอย่างมี
เสถียรภาพได้ยากด้วยเซนเซอร์แบบสแกนจุด
สามารถตรวจจับอย่างมีเสถียรภาพได้ด้วยการ
สแกนพื้นที่ นอกจากนี้จากการพัฒนา
โปรเซสเซอร์เฉพาะ เราก็ได้ตระหนักถึง
การประมวลผลความเร็วสูงซึ่งทำให้สามารถใช้
เซนเซอร์ตัวนี้บนสายการผลิตที่มีความเร็วสูงได้

การยืนยันดวงไฟของรีโมทคอนโทรล

ใช้พื้นที่สีเพื่อทำการยืนยันดวงไฟบนปุ่มของรีโมทคอนโทรล
IV ซีรี่ส์เป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่มีฟังก์ชันการปรับตำแหน่ง และสามารถจับภาพพื้นผิวทั้งหมด จึงสามารถตรวจจับได้อย่างแม่นยำแม้ว่าชิ้นงานจะไม่ตรงแนวในระหว่างการลำเลียง อีกทั้ง เนื่องจาก IV ซีรี่ส์สามารถตรวจจับได้สูงสุด 16 ตำแหน่งพร้อมๆ กัน จึงทำให้สามารถตรวจสอบความผิดพลาดในการติดตั้งปุ่มได้พร้อมกัน

การยืนยันล็อคขั้วต่อ

ตรวจจับสถานะที่ล็อคอยู่ของขั้วต่อใน
ระหว่างการประกอบ
สามารถใช้ IV ซีรี่ส์เพื่อป้องกันการชำรุดจากการ
สัมผัสกันของสเตมมิ่งในการขนส่งผลิตภัณฑ์ที่มี
ขั้วต่อที่ไม่ได้เชื่อมต่อสนิทกัน ด้วยเครื่องมือ
รูปร่างที่พัฒนาขึ้นใหม่ เราจึงสามารถค้นหา
รูปแบบภายในหน้าจอทั้งหมดได้แล้ว ทำให้
สามารถทำการตรวจจับได้โดยไม่ต้องกังวล
เกี่ยวกับความไม่ตรงแนวในระหว่างการลำเลียง

การตรวจจับการมีอยู่และการตรวจจับ
ทิศทางของชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า

ตรวจจับการมีอยู่และทิศทางของ IC
ในแคริเยอร์เทป
สามารถทำการตรวจจับได้อย่างมีเสถียรภาพ
ด้วยการใช้ฟังก์ชันการปรับตำแหน่ง แม้ชิ้นงาน
จะเคลื่อนไหวอยู่ในแคริเยอร์เทป นอกจากนี้
การปรับความเร็วสูงยังช่วยให้ทำการตรวจจับได้
โดยไม่ต้องชะลอเวลาการดำเนินการกับยูนิต

การตรวจสอบการประกอบแผงวงจร

ตรวจสอบการมีอยู่ของชิ้นส่วนที่ยึดติด
บน PCB
IV ซีรี่ส์มีส่วนหัวที่มีมุมมองภาพกว้าง
และสามารถตรวจจับได้ 16 ตำแหน่งพร้อมๆกัน
สามารถตรวจสอบการติดตั้งชิ้นส่วนหลายๆชิ้นได้
นอกจากนี้ ยังสามารถตั้งโปรแกรมได้สูงสุดถึง
32 ชนิด ซึ่งทำให้รองรับสายผลิตภัณฑ์ได้
หลายสาย

ตรวจสอบการมีอยู่ภายในถาด

ตรวจจับการสูญหายของชิ้นส่วน IC
ภายในถาดลำเลียง
IV ซีรี่ส์มีขนาดเล็กพอๆ กับกลักไม้ขีด ทำให้
สามารถติดตั้ง IV ซีรี่ส์ในอุปกรณ์รุ่นล่าสุดซึ่งมี
ขนาดเล็กลงอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องกังวล
เกี่ยวกับข้อจำกัดด้านพื้นที่การติดตั้ง นอกจากนี้
เลนส์มุมกว้างที่พัฒนาขึ้นใหม่ยังสามารถทำการ
ตรวจจับแบบมุมกว้างได้ แม้ว่าติดตั้งเซนเซอร์ไว้
ในระยะที่ใกล้กับชิ้นงาน

  • XG/CV系列 用户支持
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site

วิชันซิสเต็ม (Vision System / Auto ID)