ยังเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแแบบ
คลิกดูว่า คีย์เอ็นซ์ สามารถเปิดดำเนินการเพื่อสนับสนุนลูกค้าด้วยการจัดส่งอย่างรวดเร็ว การทดสอบชิ้นงาน การสาธิตผลิตภัณฑ์แบบเสมือนจริง และบริการอื่นๆ ได้อย่างไร
  1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. วิชันซิสเต็ม (Vision System / Auto ID)
  4. วิชันเซนเซอร์ (Vision Sensor)
  5. วิชันเซนเซอร์
  6. การประยุกต์ใช้งาน

วิชันเซนเซอร์

IV ซีรี่ส์

อุตสาหกรรมอาหาร/ยา

ประสิทธิภาพดีเยี่ยมในการประยุกต์ใช้งานในระบบอัตโนมัติและการตรวจจับ

การตรวจจับการมีอยู่ของรอยพิมพ์
วันหมดอายุ

ตรวจจับการมีอยู่ของรอยพิมพ์วันหมดอายุ
IV ซีรี่ส์เป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่มีฟังก์ชันการปรับตำแหน่งแบบหมุนได้ 360° ซึ่งทำให้สามารถตรวจจับได้อย่างแม่นยำด้วยการตัดการหมุนและความไม่ตรงแนวของชิ้นงาน

การตรวจจับว่ามีหลอดหายไปหรือไม่

ใช้พื้นที่สีเพื่อตรวจจับการสูญหาย
ของหลอด
IV ซีรี่ส์ชนิดสีนั้นสามารถตรวจจับได้อย่าง
แม่นยำโดยไม่ได้รับผลกระทบจากสีพื้นหลัง
นอกจากนี้ จากการพัฒนาโปรเซสเซอร์เฉพาะ
เราก็ได้ตระหนักถึงการประมวลผลความเร็วสูง
ซึ่งทำให้สามารถใช้เซนเซอร์ตัวนี้ได้โดยไม่ต้อง
กังวลถึงความเร็วของสายการผลิต

การตรวจจับรุ่นด้วยวิธีความแตกต่างของ
ข้อความ

ตรวจจับรุ่นต่างๆ โดยใช้วิธีความแตกต่างของข้อความที่พิมพ์บนผลิตภัณฑ์
ด้วยเครื่องมือรูปร่างที่พัฒนาขึ้นใหม่ ไม่เพียงไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของสีพื้นหลัง แต่บัดนี้ เราสามารถค้นหารูปแบบได้ภายในหน้าจอทั้งหมด ซึ่งทำให้สามารถตรวจจับได้อย่างแม่นยำแม้ว่าจะเกิดความไม่ตรงแนวในระหว่างการลำเลียง

การตรวจจับความไม่ตรงแนวของฉลาก

ตรวจจับความไม่ตรงแนวของฉลาก
IV ซีรี่ส์เป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่มีฟังก์ชันการปรับตำแหน่ง สามารถตรวจสอบความไม่ตรงแนวของฉลากโดยใช้ตำแหน่งที่เปิดขวดเพื่อการอ้างอิง ซึ่งทำให้ตรวจจับได้อย่างแม่นยำด้วยการตัดความไม่ตรงแนวในระหว่างการลำเลียง

การตรวจจับว่ามีขวดหายไปหรือไม่

ตรวจจับการมีอยู่ของขวดภายในลังด้วย
เซนเซอร์เพียงตัวเดียว
IV ซีรี่ส์มีส่วนหัวที่มีมุมมองภาพกว้างพิเศษ
และสามารถตรวจจับได้ 16 ตำแหน่งพร้อมๆกัน
ทำให้สามารถจับภาพและตรวจจับทั้งพื้นที่ด้วย
เซนเซอร์เพียงตัวเดียว

การตรวจจับการสูญหายของรอยพิมพ์ฉลาก

ตรวจจับการสูญหายของข้อมูลที่ควรจะพิมพ์ไว้บนฉลาก เช่น วันที่หมดอายุ
IV ซีรี่ส์มีขนาดเล็กพอๆ กับกลักไม้ขีด ทำให้สามารถติดตั้ง IV ซีรี่ส์ได้ในระบบที่มีอยู่ได้ แม้ว่าจะมีพื้นที่แคบ ซึ่งในอดีตนั้นเคยเป็นอุปสรรคในการติดตั้งเซนเซอร์ นอกจากนั้นแล้ว เลนส์มุมกว้างที่พัฒนาขึ้นใหม่ก็ยังช่วยให้สามารถทำการตรวจจับแบบมุมกว้างได้ แม้ว่าจะติดตั้งเซนเซอร์ไว้ในระยะที่ใกล้กับชิ้นงาน

  • XG/CV系列 用户支持
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site

วิชันซิสเต็ม (Vision System / Auto ID)