เครื่องอ่านโค้ดขนาดกะทัดรัดพิเศษ

SR-700 ซีรี่ส์

คุณลักษณะ

ตัวเครื่องกะทัดรัด

ตัวเครื่องกะทัดรัดสามารถติดตั้งในพื้นที่ขนาดเล็ก เพื่อขยายขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตตาล็อก

การอ่านที่มีคุณภาพและความเร็วสูง

อัลกอริธึมแบบใหม่ให้ประสิทธิภาพการอ่านที่ดีที่สุดในเครื่องระดับเดียวกันแม้เมื่อการอ่านโค้ดทำได้ยาก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตตาล็อก

การสนับสนุนเครือข่ายเปิด

การใช้งานร่วมกันได้กับโปรโตคอลการสื่อสารหลายชนิด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตตาล็อก

ห้องสมุด Auto ID

  • traceability solutions
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

วิชันซิสเต็ม (Vision System / Auto ID)