ประเทศไทย

การอ่านที่มีคุณภาพและความเร็วสูง

การอ่านที่มีคุณภาพสูง

สุดยอดประสิทธิภาพการอ่าน
ตลอดทั่วทั้งมุมมองภาพ

เลนส์ในตัวช่วยลดความคลาดเคลื่อนเพื่อความสามารถในการอ่าน
สูงสุดแม้ที่ขอบของมุมมองภาพ

มุมในการติดตั้งไม่มีผลกระทบต่อการอ่าน

การแก้ไขปัญหาแบบใหม่เกี่ยวกับรูปทรงเรขาคณิตช่วยให้สามารถ
อ่านโค้ดได้แม้ว่าภาพโค้ดจะผิดเพี้ยน

อ่านโค้ดที่พิมพ์ออกมาเสียหายหรือ
ผิดปกติได้อย่างง่ายดาย

อัลกอริธึมแบบใหม่ให้ประสิทธิภาพการอ่านที่ดีที่สุดในเครื่อง
ระดับเดียวกันแม้การอ่านโค้ดทำได้ยาก

การอ่านความเร็วสูงที่เปี่ยมประสิทธิภาพ

ฟังก์ชันการอ่านแบบฉับพลัน:

เก็บข้อมูลได้สูงสุด 10 ภาพต่อเนื่องกัน กระบวนการถอดรหัสจะเริ่มหลังจาก
กระบวนการจับภาพต่อเนื่อง ช่วยให้การตรวจจับโค้ดทำได้ด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น

ประสิทธิภาพการจับภาพด้วยความเร็วสูง:

LED ในตัวความเข้มข้นสูงพิเศษ และตัวประมวลผลสัญญาณดิจิตอลความเร็วสูง (DSP)
สามารถจับภาพวัตถุเคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้มีการเปิดรับแสงเพียง
ระยะเวลาสั้นๆ
(อ้างอิง: สูงสุด 170 ม./นาที ด้วยป้ายสำหรับการทดสอบของ KEYENCE)

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site