ประเทศไทย

ตัวเครื่องกะทัดรัด

ตัวเครื่องกะทัดรัดสามารถติดตั้งในพื้นที่ขนาดเล็ก เพื่อขยายขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site