เครื่องอ่านโค้ด 2D

SR-500 ซีรีส์

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว