เครื่องอ่านโค้ดโฟกัสอัตโนมัติ

SR-1000 ซีรี่ส์

SR-1000 ซีรี่ส์

คุณลักษณะ

เครื่องอ่านโค้ดจะปรับการอ่านโดยอัตโนมัติด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว

เครื่องอ่านโค้ดจะปรับการตั้งค่าให้เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติ
สามารถตรวจสอบการปรับตำแหน่งภาพโค้ดและสภาพการทำงาน
ได้ด้วยจอแสดงผลในตัวที่ใช้งานง่าย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตตาล็อก

โฟกัสอัตโนมัติ: เครื่องอ่านตัวเดียวสำหรับการใช้งานหลายรูปแบบ

ด้วยประสิทธิภาพหรือคุณลักษณะเฉพาะของตัวเครื่องอ่านโค้ด
ข้อจำกัดในการติดตั้งเครื่องอ่านโค้ดจะมีน้อยลงจึงทำให้เพิ่มความยืดหยุ่น
ในการออกแบบการติดตั้งเครื่องสำหรับสายการผลิตและจิ๊กได้ด้วย

เครื่องอ่านเพียงเครื่องเดียวก็สามารถตรวจจับโค้ดบนชิ้นงานได้ที่ความสูงหลายระดับ
ด้วยความสามารถในการโฟกัสอัตโนมัติ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตตาล็อก

การอ่านที่มีความเสถียรแม้ในโค้ดที่อ่านยาก

เครื่องอ่านโค้ดจะขจัดแสงสะท้อนให้โดยอัตโนมัติจึงไม่ต้องปรับ
มุมการติดตั้งหรือปรับการให้แสงภายนอกในระหว่างการติดตั้ง
การติดตั้งก็จะกลายเป็นสิ่งที่ยืดหยุ่นได้อย่างมากเมื่อใช้งาน
ร่วมกับฟังก์ชันโฟกัสอัตโนมัติ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตตาล็อก

ห้องสมุด Auto ID

  • traceability solutions
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

วิชันซิสเต็ม (Vision System / Auto ID)