คอนโทรลเลอร์แบบหลายจุดสำหรับ BL ซีรี่ส์

N-400 ซีรี่ส์

N-400 ซีรี่ส์ - คอนโทรลเลอร์แบบหลายจุดสำหรับ BL ซีรี่ส์

ยูนิต Master RS-485 ให้การเชื่อมต่อแบบหลายจุดอย่างง่ายดาย

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก เครื่องอ่านโค้ด แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

คุณลักษณะ

  • เครื่องเดียวสามารถจัดการและควบคุมเครื่องอ่านชนิด 1D และ 2D ได้สูงสุด 31 เครื่อง
  • การกำหนดค่าการรบกวนระหว่างกันและแบบหลายหัว
  • โหมด TEST ในตัวเพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อ

ห้องสมุด Auto ID

  • traceability solutions
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

วิชันซิสเต็ม (Vision System / Auto ID)