เครื่องอ่านโค้ด 2D ชนิดพกพา

HR-100 ซีรี่ส์

รายการ

  • 3D CAD
  • 2D CAD

    วิชันซิสเต็ม (Vision System / Auto ID)