คอนโทรลเลอร์ข้อมูล AutoID

DV-90 ซีรี่ส์

DV-90 ซีรี่ส์ - คอนโทรลเลอร์ข้อมูล AutoID

DV-90 สามารถตรวจสอบ/ประเมินข้อมูลโดยอัตโนมัติ มาพร้อมฟังก์ชันที่หลากหลายสำหรับการสนับสนุนเครื่องอ่านบาร์โค้ด และประหยัดค่าใช้จ่าย

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก เครื่องอ่านโค้ด แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

ห้องสมุด Auto ID

  • traceability solutions
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

วิชันซิสเต็ม (Vision System / Auto ID)