เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบดิจิตอลเลเซอร์ความเร็วสูง

BL-1300 ซีรี่ส์

คุณลักษณะ

รุ่น BL-1300 ซีรี่ส์ (3Hi-Digital) ใหม่ของ KEYENCE รุ่นแรกในผลิตภัณฑ์ระดับเดียวกันที่ใช้เทคโนโลยีการประมวลผลดิจิตอลแบบขนาน

    • ความเร็วในการสแกนสูง: 1300 ครั้ง/วินาที
    • ความละเอียดสูง: 0.08 มม. (0.003 นิ้ว)
    • ความสามารถที่เหนือกว่าในการอ่านโค้ดที่มีคุณภาพต่ำ

ห้องสมุด Auto ID

  • traceability solutions
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

วิชันซิสเต็ม (Vision System / Auto ID)