*หากข้อความนี้อ่านยาก โปรดตรวจสอบ CAD หรือคู่มือ

sj_r108_dimension_01.gif

SJ-R108_01 Dimension

sj_r108_dimension_02.gif

SJ-R108_02 Dimension

sj_r108_dimension_03.gif

SJ-R108_03 Dimension

sj_r108_dimension_04.gif

SJ-R108_04 Dimension