เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตชนิดมีคอนโทรลเลอร์ในตัว

SJ-R ซีรี่ส์

[ผลิตภัณฑ์ที่ยกเลิกการผลิต]

ผลิตภัณฑ์นี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ
หากต้องการติดต่อเรา::

SJ-R ซีรี่ส์ - เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตชนิดมีคอนโทรลเลอร์ในตัว

ประสิทธิภาพ สูงสุดเมื่อเทียบในระดับเดียวกัน: กำจัดไฟฟ้าสถิตได้รวดเร็วและเที่ยงตรงสูง การควบคุมด้วยวิธีการ I.C.C. แบบใหม่ ช่วยให้สามารถกำจัดไฟฟ้าสถิตด้วยความเร็วที่สูงขึ้นและเที่ยงตรงยิ่งขึ้น กว่าวิธีการแบบเดิม

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต