เครื่องกําจัดไฟฟ้ําสถิตประสิทธิภําพสูงแบบเฉพําะจุด(ติดตั้งปืนลมเพิ่มได้)

SJ-M400 ซีรี่ส์

คุณลักษณะ

SJ-M400 สามารถติดตั้งปืนพ่นลมเพิ่มได้ ซึ่งจะช่วยเป่าลมแรงดันสูงสำหรับการกำจัดไฟฟ้าสถิตได้ตามความต้องการ SJ-M400 สามารถใช้เป็นอุปกรณ์แบบพกพาได้

  • หัวกำจัดไฟฟ้าสถิตขนาดกะทัดรัดพิเศษ
  • การเดินสายแรงดันไฟฟ้าต่ำ 24 V
  • การตรวจวัดและการส่งข้อมูลกลับโดยอัตโนมัติ ด้วยการใช้วิธีการ I.C.C.
  • การทำความสะอาดด้วยลมเป่าแรงดันสูง 0.7 MPa
  • คุณสามารถใช้ SJ-M400 ซีรี่ส์เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นจับในกระบวนการของสายการผลิตชิ้นส่วนหรือกระบวนการอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

  • สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย KEYENCE มีเครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตเฉพาะจุดความเร็วสูงที่สามารถสนองตอบการใช้งานทุกชนิด

 • Trade Shows and Exhibitions
 • eNews Subscribe

เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต