ประเทศไทย

กำลังสูงและคุณภาพสูง

เครื่องสร้างประจุไอออนแบบความเร็วสูงพิเศษ

มีให้เลือกสามชนิดตามความต้องการในการใช้งาน

มีให้เลือกสามชนิดตามความต้องการในการใช้งาน

ความเร็วเพิ่มขึ้น 5 เท่าเมื่อเทียบกับรุ่นทั่วไป

เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตที่เร็วที่สุดในโลก

การทำงานที่มีกำลังสูงทั้งเมื่อใช้ลม และเมื่อไม่มีลมเป่าหรือไม่มีกระแสลมไหลลง
(การเปรียบเทียบของ ※KEYENCE ณ เดือนธันวาคม 2007 โดยใช้แท่งกำจัดไฟฟ้าสถิตชนิดคลายประจุไฟฟ้าแบบ Corona)

ความเร็วเพิ่มขึ้น 5 เท่าเมื่อเทียบกับรุ่นทั่วไป

ส่งผลให้ลดขั้นตอนการบำรุงรักษาได้ดีที่สุดของอุตสาหกรรม

สามารถลดขั้นตอนการบำรุงรักษาได้แม้ว่าจะใช้เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตหลายตัวก็ตาม

ขนาดลดลง 1/2 เมื่อเทียบกับรุ่นทั่วไป

ขนาดเล็กที่สุดในระดับเดียวกัน

ส่งผลให้มีการลดขนาดและน้ำหนักของเครื่องลง

ขนาดลดลง 1/2 เมื่อเทียบกับรุ่นทั่วไป

กระแสลมขนาดเล็กที่สุดในอุตสาหกรรมช่วยให้มั่นใจว่าประหยัดพลังงานจากการใช้ระบบเปลือกหุ้ม

กระแสลมต่ำช่วยให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและค่าชิ้นส่วนลดลงอย่างมาก

ฟังก์ชันใหม่เพิ่มเติมในเครื่องทุกรุ่น ช่วยเพิ่มความเร็วในการกำจัดไฟฟ้าสถิตและลดขั้นตอนการบำรุงรักษา

[รุ่นประสิทธิภาพสูง] SJ-H ซีรี่ส์: ประสิทธิภาพและการใช้งานในการกำจัดไฟฟ้าสถิตที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม

ประสิทธิภาพและการใช้งานการกำจัดไฟฟ้าสถิตที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม

เอกสารกำไรขาดทุนของเครื่องสร้างประจุไอออน SJH

เอกสารกำไรขาดทุนของเครื่องสร้างประจุไอออน

・ ความเร็วเพิ่มขึ้น 5 เท่าเมื่อเทียบกับรุ่นทั่วไป(※1) เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตที่เร็วที่สุดในโลก
・ ขนาดเล็กลง 1/2 เมื่อเทียบกับรุ่นทั่วไป เครื่องขนาดเล็กที่สุดในระดับเดียวกัน
・ เวลาดับเครื่องลดลง 5 เท่าเมื่อเทียบกับรุ่นทั่วไป(※1)
・ บูสเตอร์ที่สามารถถอดออกได้เครื่องแรกของโลก

[ 1 ] เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตความเร็วสูงสำหรับระยะสั้นจนถึงระยะยาว
[ 2 ] เพิ่มความเร็วที่สูงขึ้นและลดขั้นตอนการบำรุงรักษาลง
[ 3 ] บูสเตอร์ที่สามารถถอดออกได้สำหรับการทำงานมุมกว้างหรือระยะไกลเป็นพิเศษ

※1 เปรียบเทียบกับรุ่นทั่วไป (SJ-G)

[รุ่นสะอาด] SJ-HV ซีรี่ส์: สะอาดและลดขั้นตอนการบำรุงรักษา

สะอาดและลดขั้นตอนการบำรุงรักษา

เอกสารกำไรขาดทุนของเครื่องสร้างประจุไอออน SJHV

เอกสารกำไรขาดทุนของเครื่องสร้างประจุไอออน

・ ขั้นตอนการบำรุงรักษาลดลง 2 เท่าเมื่อเทียบกับรุ่นทั่วไป(※2) ลดขั้นตอนการบำรุงรักษา
・ ขนาดเล็กลง 1/2 เมื่อเทียบกับรุ่นทั่วไป เครื่องขนาดเล็กที่สุดในระดับเดียวกัน
・ ประหยัดพลังงานลง 1/2 เมื่อเทียบกับรุ่นทั่วไป ชนิดเปลือกหุ้มช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างมาก
・ ความเร็วเพิ่มขึ้น 5 เท่าเมื่อเทียบกับรุ่นทั่วไป(※2) เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตความเร็วสูง

[ 1 ] ระบบกำจัดไฟฟ้าสถิตความเร็วสูงจากกระแสลมต่ำ
[ 2 ] ลดฝุ่นจับหัวตรวจวัดขั้วไฟฟ้าขณะเดียวกันประหยัดปริมาณลมที่สิ้นเปลือง
[ 3 ] หัวตรวจวัดแบบเรียบช่วยลดการสะสมของฝุ่น

※2 เปรียบเทียบกับรุ่นทั่วไป (SJ-V)

[รุ่นซิลิคอน] SJ-HC ซีรี่ส์: สะอาดและขั้วไฟฟ้าแบบซิลิคอน

สะอาดและขั้วไฟฟ้าแบบซิลิคอน

เอกสารกำไรขาดทุนของเครื่องสร้างประจุไอออน SJHC

เอกสารกำไรขาดทุนของเครื่องสร้างประจุไอออน

・ ความเร็วเพิ่มขึ้น 3 เท่าเมื่อเทียบกับรุ่นทั่วไป(※1) เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตความเร็วสูง
・ ขนาดเล็กลง 1/2 เมื่อเทียบกับรุ่นทั่วไป เครื่องขนาดเล็กที่สุดในระดับเดียวกัน

※1 เปรียบเทียบกับรุ่นทั่วไป (SJ-G)

บูสเตอร์มุมกว้าง [รายแรกของโลก]

บูสเตอร์มุมกว้างสำหรับการกำจัดไฟฟ้าสถิตในมุมกว้าง 90 องศา

บูสเตอร์มุมกว้างสำหรับการกำจัดไฟฟ้าสถิตในมุมกว้าง 90 องศา

บูสเตอร์สำหรับการกำจัดไฟฟ้าสถิตในมุมกว้าง 90 องศา

ด้วยการวิเคราะห์ของไหลของอากาศอย่างละเอียด KEYENCE ได้พัฒนาการออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ใหม่ ที่ช่วยลดการเสียดทานลมลงได้ต่ำที่สุด บูสเตอร์รายแรกของโลกทำให้ SJ-H สามารถกำจัดไฟฟ้าสถิตในมุมกว้าง 90 องศาได้โดยใช้ระบบ Corona 2 ของลมที่ส่งออกจากบูสเตอร์

※1 รุ่นเครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตที่ใช้ได้: SJ-H
 รุ่น: SJ-HW01 บูสเตอร์มุมกว้าง, SJ-HW02 ยูนิตขยายบูสเตอร์มุมกว้าง
※2 ระบบ Coanda คือคุณลักษณะของของไหลที่จะเปลี่ยนทิศทางตามวัตถุที่อยู่ในกระแสไหล

SJ-H พร้อมติดตั้งบูสเตอร์มุมกว้าง (มุมมองด้านหน้า)

SJ-H พร้อมติดตั้งบูสเตอร์มุมกว้าง (มุมมองด้านหน้า)

ติดตั้งบูสเตอร์มุมกว้าง (มุมมองด้านข้าง)

ติดตั้งบูสเตอร์มุมกว้าง (มุมมองด้านข้าง)

บูสเตอร์ลมเป่าตรง [รายแรกของโลก]

บูสเตอร์ลมเป่าตรงสำหรับการกำจัดไฟฟ้าสถิตที่รวดเร็วด้วยเวลา 0.8 วินาทีจากระยะ 1.5 ม.

บูสเตอร์ลมเป่าตรงสำหรับการกำจัดไฟฟ้าสถิตที่รวดเร็วด้วยเวลา 0.8 วินาทีจากระยะ 1.5 ม.

บูสเตอร์ลมเป่าตรงสำหรับการกำจัดไฟฟ้าสถิตที่รวดเร็วด้วยเวลา 0.8 วินาทีจากระยะ 1.5 ม.

บูสเตอร์ลมเป่าตรงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลำเลียงไอออนที่ดีเยี่ยม ช่วยการปรับความเร็วในการกำจัดไฟฟ้าสถิตได้ดีขึ้น การทำงานด้วยพลังสูงนี้มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งสำหรับการกำจัดไฟฟ้าสถิตจากระยะไกลเป็นพิเศษหรือกับชิ้นงานที่มีประจุจำนวนมาก

※3 รุ่นเครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตที่ใช้ได้: SJ-H
รุ่น: SJ-HS01 บูสเตอร์ลมเป่าตรง, SJ-HS02 ยูนิตขยายบูสเตอร์ลมเป่าตรง

SJ-H พร้อมติดตั้งบูสเตอร์ลมเป่าตรง (มุมมองด้านหน้า)

SJ-H พร้อมติดตั้งบูสเตอร์ลมเป่าตรง (มุมมองด้านหน้า)

ติดตั้งบูสเตอร์ลมเป่าตรง (มุมมองด้านข้าง)

ติดตั้งบูสเตอร์ลมเป่าตรง (มุมมองด้านข้าง)

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site