เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตความเร็วสูงชนิดม่านอากาศบริสุทธิ์SJ-G ซีรี่ส์

SJ-C2U

สายไฟ I/O 2 ขา 10 ม.

รายการ

สำหรับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เท่านั้น ต้องใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์

    เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต