พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตในพื้นที่กว้างด้วยความเร็วและความเที่ยงตรงสูง

SJ-F2000/5000 ซีรี่ส์

คุณลักษณะ

พื้นที่ในการกำจัดไฟฟ้าสถิต: กว้างกว่ารุ่นทั่วไป 2 เท่า

การประกอบพัดลมกำลังแรงลงในโครงสร้างขนาดกะทัดรัดยังทำให้ SJ-F ซีรี่ส์ สามารถกำจัด ไฟฟ้ าสถิตในพืน้ ที่กว้างได้เร็วที่สุดเมื่อเทียบกับเครื่องในระดับเดียวกันอีกด้วย

ความเร็วในการกำจัดไฟฟ้าสถิต: เร็วกว่ารุ่นทั่วไป 2 เท่า

ด้วยการผสานวิธีการแบบพัลส์ AC และการควบคุมแบบ I.C.C. ที่ผ่านการรับรอง SJ-F ซีรี่ส์ จึงสามารถผลิตประจุไอออนต่อเข็มอิเล็กโทรดได้มากที่สุดในเครื่องระดับเดียวกัน

สมดุลประจุ ±5V

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต