พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตความเร็วสูงขนาดกะทัดรัด

SJ-F100 ซีรี่ส์

การประยุกต์ใช้งานระบบกำจัดไฟฟ้าสถิต SJ-F010 ซีรี่ส์

ประสิทธิภาพดีเยี่ยมในการประยุกต์ใช้งานในระบบอัตโนมัติและการตรวจจับ

การป้องกันการติดฉลากขวดไม่ตรงแนว

การป้องกันการติดฉลากขวดไม่ตรงแนว


ในการสายการผลิตอุปกรณ์

ในการสายการผลิตอุปกรณ์


ในกระบวนการผลิตแบบแยกหน่วย

ในกระบวนการผลิตแบบแยกหน่วย

สำหรับชิ้นงานที่ต้องการความเที่ยงตรงสูง

สำหรับชิ้นงานที่ต้องการความเที่ยงตรงสูง

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต