ประเทศไทย

รีโมตคอนโทรลอัจฉริยะ

คุณสมบัติอื่นๆ ที่ตอบสนองความต้องการด้านการทำงานของผู้ใช้ "มากขึ้น"

“ฉันอยากทำการปรับจากที่ตั้งระยะไกลโดยมีรายละเอียดมากขึ้นกว่าเดิม”

[พัฒนาขึ้นใหม่] รีโมทคอนโทรลคุณภาพสูงที่สามารถมองเห็นสถานะของเครื่องสร้างประจุไอออน

เราได้พัฒนาการรีโมทคอนโทรลควบคุมการทำงานที่สามารถสื่อสารกับเครื่องสร้างประจุไอออนของเราได้สองทิศทาง รีโมทคอนโทรลนี้จะแจ้งสถานะการกำจัดไฟฟ้าสถิตและข้อมูลแจ้งเตือน จากในมือของคุณ นอกจากนั้น ยังทำให้คุณตั้งค่าการทำงานได้อย่างง่ายดาย เช่นการปรับเครื่องสร้างประจุไอออนโดยละเอียด และการตั้งค่าความไวในการตรวจสอบประจุไฟฟ้าสถิต

รายการคุณสมบัติของรีโมทคอนโทรล

รายการคุณสมบัติของรีโมทคอนโทรล

[1] หน้าจอสถานะ
[2] หน้าจอแสดงผลเครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต
[3] หน้าจอการปรับ
[4] หน้าจอการแจ้งเตือน
[5] ปุ่มเลือกหมายเลข ID
[6] ปุ่มการเริ่มและสิ้นสุดการตั้งค่า
[7] ปุ่มการปรับสมดุลของประจุไอออน
[8] ปุ่มการตั้งค่าความถี่
[9] ปุ่มการตั้งค่าระดับการเตือน

“ฉันอยากให้กำจัดไฟฟ้าสถิตเร็วมากขึ้น”

ตำแหน่งอิเล็กโทรดที่เหมาะสมทำให้สามารถกำจัดไฟฟ้าสถิตได้ในช่วงกว้าง

ด้วยการปรับตำแหน่งอิเล็กโทรดให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ประจุไอออนจะถูกสร้างขึ้นในพื้นที่ที่กว้างมากขึ้นในแต่ละด้าน ทำให้สามารถกำจัดไฟฟ้าสถิตได้ในช่วงกว้าง นอกจากนี้ SJ-EL ซีรี่ส์และ SJ-EN ซีรี่ส์ยังช่วยเสริมลมที่ด้านข้าง ทำให้รุ่นดังกล่าว สามารถกำจัดไฟฟ้าสถิตได้ในช่วงกว้างเป็นสองเท่าของรุ่นทั่วไป

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site