ประเทศไทย

ระบบกำจัดไฟฟ้าสถิตที่เหมาะสม บำรุงรักษาน้อย

ระบบกำจัดไฟฟ้าสถิตที่มีความเร็วสูงที่สุดในโลก [เร็วกว่ารุ่นทั่วไปสองเท่า]

ความเร็วลมระดับ Supersonic ที่สร้างขึ้นด้วยโครงสร้างหัวเข็มอิเล็กโทรด และการเพิ่มปริมาณลมที่เกิดขึ้นโดยการดึงลมแวดล้อม ทำให้เกิดระบบกำจัดไฟฟ้าสถิตที่รวดเร็วที่สุดในโลก

เราเคยใช้หัวฉีดแบบ de Laval ซึ่งใช้ในเทคโนโลยีเครื่องยนต์ไอพ่น Supersonicในหัวเข็มอิเล็กโทรดเพื่อตรวจสอบโครงสร้าง Supersonic ของเรา ความเร็วลมนั้นสูงกว่าความเร็วของเสียง ซึ่งช่วยให้เราปรับปรุงความเร็วที่จะช่วยให้ไอออนเกาะติดกับชิ้นงานได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ รูปร่างของหัวเข็มอิเล็กโทรดที่ใช้ประโยชน์จากกลไกของของไหล จะดึงลมแวดล้อมเพื่อเพิ่มปริมาณลม ทั้งสองเทคโนโลยีนี้ช่วยทำให้เกิดการกำจัดไฟฟ้าสถิตที่ความเร็วสูงและมีช่วงกว้าง ด้วยปริมาณลมน้อยที่สุดในโลก

การเปรียบเทียบความเร็วในการกำจัดไฟฟ้าสถิต

ต้องการการบำรุงรักษาน้อยที่สุด [ดีที่สุดในเครื่องระดับเดียวกัน]

ต้องการการบำรุงรักษาที่น้อยจนน่าตกใจด้วยโครงสร้าง Supersonic

ลม Supersonic จะทำให้เกิดช็อคเวฟที่ส่วนปลายของหัวเข็มอิเล็กโทรด เนื่องจากช็อคเวฟจะทำให้เกิดชั้นของลม การรบกวนของอากาศแบบเปิดจะถูกจำกัดให้เหลือน้อยที่สุด เทียบกับโครงสร้างที่ป้องกันส่วนปลายหัวเข็มทั่วไป เทคโนโลยีนี้จะทำให้เกิดกำแพงลมซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าส่วนปลายหัวเข็มดังกล่าวจะต้องการการบำรุงรักษาที่น้อยจนน่าตกใจ แม้ว่าจะใช้ปริมาณลมน้อย

ส่วนชั้นอากาศ

ใช้ปริมาณลมน้อยที่สุดในโลก [น้อยกว่ารุ่นทั่วไปถึง 60%]

การเปรียบเทียบปริมาณลมเมื่อใช้แรงดันอากาศ 0.2 MPa

เนื่องจากรุ่นดังกล่าวใช้ปริมาณลมน้อย และมีคุณสมบัติในการกำจัดไฟฟ้าสถิตสูงมาก จึงทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการลงอย่างมากเมื่อเทียบกับรุ่นทั่วไป

ความเร็วในการกำจัดไฟฟ้าสถิตและปริมาณลมมีความสัมพันธ์กัน ดังนั้น ในการกำจัดไฟฟ้าสถิตที่ความเร็วสูง ปริมาณลมจึงต้องเพิ่มขึ้นตามด้วย แต่ SJ-E ซีรี่ส์ใช้โครงสร้าง Supersonic จึงสามารถกำจัดไฟฟ้าสถิตได้ด้วยข้อกำหนดที่สูง แม้จะใช้ปริมาณลมน้อยกว่ารุ่นทั่วไป 60%

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site