ประเทศไทย

สามเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนให้เราสามารถกำจัดไฟฟ้าสถิตได้อย่างรวดเร็ว
โดยใช้ปริมาณลมน้อยที่สุดในโลก

[พัฒนาขึ้นใหม่] โครงสร้าง Supersonic

โครงสร้าง Supersonic

ระบบกำจัดไฟฟ้าสถิตที่เร็วที่สุดโดยใช้ปริมาณลมน้อยที่สุด [เร็วกว่ารุ่นทั่วไป 2 เท่า]

ด้วยการใช้โครงสร้าง Supersonic ที่พัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเครื่องสร้างประจุไอออน KEYENCE ได้เพิ่มความเร็วของไอออนให้สูงเกินความเร็วเสียง ทำให้สามารถกำจัดไฟฟ้าสถิตได้ด้วยความเร็วที่สูงที่สุดในโลก ด้วยปริมาณลมที่น้อยมาก

[พัฒนาขึ้นใหม่] ระบบ I.C.C. กำลังแรงสูง

ระบบ I.C.C. กำลังแรงสูง

ระบบกำจัดไฟฟ้าสถิตที่เหมาะสม [มากกว่ารุ่นทั่วไป 2.5 เท่า]
- การควบคุมกระแสไอออนกำลังแรงสูง -

ระบบ I.C.C. แบบคู่ ที่ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นทั่วไปของเรา ได้พัฒนายิ่งขึ้นอีก ระบบ I.C.C. กำลังแรงสูง ได้ถูกติดตั้งลงในเครื่องสร้างประจุไอออนของเรา นอกจากจะควบคุมปริมาณประจุไอออนที่สร้างขึ้นด้วยความกว้างพัลส์ที่แตกต่างกันตามความถี่ ระบบนี้ยังสามารถแปรผันแรงดันไฟฟ้าได้ 2.5 เท่าของรุ่นทั่วไป ระบบนี้ทำให้สามารถควบคุมปริมาณประจุไอออนที่สร้างขึ้นต่อหนึ่งช่วงเวลาของเครื่องได้หลากหลายขึ้น ระบบนี้รับรู้ได้ถึง (1) การเปลี่ยนแปลงของประจุไฟฟ้าสถิตที่เกิดขึ้นโดยปัจจัยแวดล้อม เช่น อุณหภูมิและความชื้น และ (2) การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากเวลาของหัวเข็มอิเล็กโทรด ซึ่งช่วยให้กำจัดไฟฟ้าสถิตได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น

[พัฒนาขึ้นใหม่] ระบบการสร้างไอออนประสิทธิภาพสูง

ปริมาณไอออนที่เหมาะสม [เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับรุ่นทั่วไป]

ระบบการสร้างประจุไอออนประสิทธิภาพสูงที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้ ช่วยสนับสนุนชิ้นงานที่เคลื่อนที่เร็วกว่าเมื่อก่อน ทำให้กำจัดไฟฟ้าสถิตได้ด้วยความเร็วสูงสุด ที่ 100 Hz นอกจากนี้ ด้วยการเพิ่มปริมาณไอออนที่สร้างขึ้น 15% เมื่อเทียบกับรุ่นทั่วๆ ไป เราจะสามารถกำจัดไฟฟ้าสถิตจากชิ้นงานที่มีประจุไฟฟ้าสถิตปริมาณมากได้ ซึ่งรุ่นทั่วๆ ไปทำได้ยาก

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site