ประเทศไทย

การประยุกต์ใช้งาน SJ-E ซีรี่ส์ เครื่องสร้างประจุไอออนความเร็วสูงพิเศษชนิดผสม (Hybrid)

ต่อไปนี้คือการประยุกต์ใช้งานบางประเภทจากหลายๆ ประเภทที่สามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์รุ่นต่างๆ ของเรา

อุตสาหกรรมผลึกเหลว / เซมิคอนดัคเตอร์

การกำจัดไฟฟ้าสถิตเมื่อทำการลำเลียงแผ่นกระจกผลึกเหลว

การกำจัดไฟฟ้าสถิตเมื่อทำการลำเลียงแผ่นกระจกผลึกเหลว

ชิ้นงาน: แผ่นกระจกผลึกเหลว
เป้าหมาย: มาตรการป้องกันสิ่งปนเปื้อนจากภายนอก

การกำจัดไฟฟ้าสถิตในระหว่างการลำเลียงแผ่นกระจกผลึกเหลวแบบแยก

การกำจัดไฟฟ้าสถิตในระหว่างการลำเลียงแผ่นกระจกผลึกเหลวแบบแยก

ชิ้นงาน: แผ่นกระจกผลึกเหลว
เป้าหมาย: มาตรการป้องกันสิ่งปนเปื้อนจากภายนอก

การกำจัดไฟฟ้าสถิตในระหว่างการลอกฟิล์มป้องกันของเวเฟอร์

การกำจัดไฟฟ้าสถิตในระหว่างการลอกฟิล์มป้องกันของเวเฟอร์

ชิ้นงาน: เวเฟอร์
เป้าหมาย: มาตรการป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการคายประจุไฟฟ้าสถิต และป้องกันสิ่งปนเปื้อนจากภายนอก

การกำจัดไฟฟ้าสถิตในระหว่างการตรวจสอบเวเฟอร์

การกำจัดไฟฟ้าสถิตในระหว่างการตรวจสอบเวเฟอร์

ชิ้นงาน: เวเฟอร์
เป้าหมาย: มาตรการป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการคายประจุไฟฟ้าสถิต และป้องกันสิ่งปนเปื้อนจากภายนอก

อุตสาหกรรมไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์

การกำจัดไฟฟ้าสถิต ในระหว่างการเคลือบขั้วไฟฟ้า

การกำจัดไฟฟ้าสถิต ในระหว่างการเคลือบขั้วไฟฟ้า

ชิ้นงาน: ขั้วไฟฟ้า
เป้าหมาย: มาตรการป้องกันสิ่งปนเปื้อนจากภายนอก

การกำจัดไฟฟ้าสถิตในระหว่างการประสาน

การกำจัดไฟฟ้าสถิตในระหว่างการประสาน

ชิ้นงาน: จอสัมผัส
เป้าหมาย: มาตรการป้องกันสิ่งปนเปื้อนจากภายนอก

การกำจัดไฟฟ้าสถิตเมื่อทำการลำเลียงแผ่นกระจกผลึกเหลว

การกำจัดไฟฟ้าสถิตเมื่อทำการลำเลียงแผ่นกระจกผลึกเหลว

ชิ้นงาน: ไฟ LED
เป้าหมาย: มาตรการป้องกันความบกพร่องของการลำเลียงที่เกิดจากการอุดตัน

การกำจัดไฟฟ้าสถิตในระหว่างการลำเลียง PCBs

การกำจัดไฟฟ้าสถิตในระหว่างการลำเลียง PCBs

ชิ้นงาน: PCBs
เป้าหมาย: มาตรการป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการคายประจุไฟฟ้าสถิต และป้องกันสิ่งปนเปื้อนจากภายนอก

การกำจัดไฟฟ้าสถิตของเครื่องม้วนก่อนทำการติดตั้ง

การกำจัดไฟฟ้าสถิตของเครื่องม้วนก่อนทำการติดตั้ง

ชิ้นงาน: ส่วนประกอบของชิป
เป้าหมาย: ป้องกันความบกพร่องของการลำเลียงที่เกิดจากการเกาะติด และความเสียหายที่เกิดจากการคายประจุไฟฟ้าสถิตสำหรับชิป

การกำจัดไฟฟ้าสถิตในแผ่นของเครื่องม้วน

การกำจัดไฟฟ้าสถิตในแผ่นของเครื่องม้วน

ชิ้นงาน: ขั้วไฟฟ้าของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและตัวแยก
เป้าหมาย: ป้องกันการคืนตัวของแผ่นในระหว่างการม้วน

การกำจัดไฟฟ้าสถิตของแผ่นสีเขียวก่อนทำการพับ

การกำจัดไฟฟ้าสถิตของแผ่นสีเขียวก่อนทำการพับ

ชิ้นงาน: แผ่นสีเขียว
เป้าหมาย: มาตรการป้องกันสิ่งปนเปื้อนจากภายนอก

การกำจัดไฟฟ้าสถิตในระหว่างการม้วนออปติคัลไฟเบอร์

การกำจัดไฟฟ้าสถิตในระหว่างการม้วนออปติคัลไฟเบอร์

ชิ้นงาน: ออปติคัลไฟเบอร์
เป้าหมาย: มาตรการป้องกันความบกพร่องของการลำเลียง

อุตสาหกรรมการลำเลียง

การกำจัดไฟฟ้าสถิตก่อนทำการพ่นสีโครงรถยนต์

การกำจัดไฟฟ้าสถิตก่อนทำการพ่นสีโครงรถยนต์

ชิ้นงาน: โครงรถยนต์
เป้าหมาย: มาตรการป้องกันสิ่งปนเปื้อนจากภายนอก

การกำจัดไฟฟ้าสถิตในระหว่างการลำเลียงกันชน

การกำจัดไฟฟ้าสถิตในระหว่างการลำเลียงกันชน

ชิ้นงาน: กันชน
เป้าหมาย: มาตรการป้องกันสิ่งปนเปื้อนจากภายนอก

การกำจัดไฟฟ้าสถิตเมื่อทำการลำเลียงแผงควบคุม

การกำจัดไฟฟ้าสถิตเมื่อทำการลำเลียงแผงควบคุม

ชิ้นงาน: แผงควบคุม
เป้าหมาย: มาตรการป้องกันสิ่งปนเปื้อนจากภายนอก

การกำจัดไฟฟ้าสถิตในระหว่างการประกอบแผงมิเตอร์

การกำจัดไฟฟ้าสถิตในระหว่างการประกอบแผงมิเตอร์

ชิ้นงาน: แผงมิเตอร์
เป้าหมาย: มาตรการป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการคายประจุไฟฟ้าสถิต และป้องกันสิ่งปนเปื้อนจากภายนอก

อุตสาหกรรมเรซิน / ฟิล์ม

การกำจัดไฟฟ้าสถิตในระหว่างการลำเลียงแผ่นฟิล์ม

การกำจัดไฟฟ้าสถิตในระหว่างการลำเลียงแผ่นฟิล์ม

ชิ้นงาน: ฟิล์ม
เป้าหมาย: มาตรการป้องกันสิ่งปนเปื้อนจากภายนอก และการคายประจุสู่ร่างกายมนุษย์

การกำจัดไฟฟ้าสถิตในระหว่างการตัดตัวแยก

การกำจัดไฟฟ้าสถิตในระหว่างการตัดตัวแยก

ชิ้นงาน: ตัวแยก
เป้าหมาย: มาตรการป้องกันสิ่งปนเปื้อนจากภายนอก

การกำจัดไฟฟ้าสถิตของแม่พิมพ์

การกำจัดไฟฟ้าสถิตของแม่พิมพ์

ชิ้นงาน: แม่พิมพ์
เป้าหมาย: มาตรการป้องกันผลิตภัณฑ์เกาะติดแม่พิมพ์

การกำจัดไฟฟ้าสถิตของชิ้นส่วนที่ขึ้นรูปแล้ว

การกำจัดไฟฟ้าสถิตของชิ้นส่วนที่ขึ้นรูปแล้ว

ชิ้นงาน: ชิ้นส่วนที่ขึ้นรูปแล้ว
เป้าหมาย: มาตรการป้องกันสิ่งปนเปื้อนจากภายนอก

อุตสาหกรรมอาหาร/ยา

การกำจัดไฟฟ้าสถิตในระหว่างการลำเลียงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

การกำจัดไฟฟ้าสถิตในระหว่างการลำเลียงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

ชิ้นงาน: ถ้วยและเครื่องปรุง
เป้าหมาย: มาตรการป้องกันความบกพร่องของการปิดผนึกฝาถ้วย และป้องกันเครื่องปรุงติดกับถ้วย

การกำจัดไฟฟ้าสถิตในระหว่างบรรจุสินค้าลงบรรจุภัณฑ์ในแนวนอน

การกำจัดไฟฟ้าสถิตในระหว่างบรรจุสินค้าลงบรรจุภัณฑ์ในแนวนอน

ชิ้นงาน: อาหาร
เป้าหมาย: มาตรการป้องกันการเกาะติดของสิ่งปนเปื้อนจากภายนอก

การกำจัดไฟฟ้าสถิตในระหว่างบรรจุบลิสเตอร์

การกำจัดไฟฟ้าสถิตในระหว่างบรรจุบลิสเตอร์

ชิ้นงาน: ยา
เป้าหมาย: มาตรการป้องกันยาเม็ดดีดตัวออก และป้องกันสิ่งปนเปื้อนจากภายนอก

การกำจัดไฟฟ้าสถิตในระหว่างการพ่นลม

การกำจัดไฟฟ้าสถิตในระหว่างการพ่นลม

ชิ้นงาน: มนุษย์
เป้าหมาย: มาตรการป้องกันสิ่งปนเปื้อนจากภายนอกที่ติดมากับมนุษย์

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site