เซนเซอร์ตรวจจับไฟฟ้าสถิต

SK ซีรี่ส์

คุณลักษณะ

SK ซีรี่ส์ ยังช่วยให้สามารถตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์เกิดข้อบกพร่องโดยมีสาเหตุจากไฟฟ้าสถิตหรือไม่ ซึ่งหมายความว่าอุปกรณ์ SKสามารถใช้เพื่อตรวจสอบการกำจัดไฟฟ้าสถิตได้ ทำให้ผู้ใช้ได้รู้ว่าเครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพหรือไม่

  • วิธีการแบบ V.S.S. สามารถขจัดปัญหาเรื่องระยะการวัดให้หมดสิ้นไปได้
  • หัวตรวจวัดแบบหมุนได้ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการติดตั้ง
  • การประยุกต์ใช้งานการควบคุมในสายการผลิตและคุณลักษณะการตรวจสอบเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 • DL ซีรี่ส์ - ยูนิตการสื่อสาร

  สามารถประหยัดสายไฟได้อย่างมากด้วยเครือข่ายเปิดรุ่นใหม่

 • Trade Shows and Exhibitions
 • eNews Subscribe

เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต