วิชันเซนเซอร์IV ซีรี่ส์

IV-HG15

เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ สำหรับ IV-HG, ยูนิตขยาย

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

IV-HG15

ชนิด

ยูนิตขยาย

เครื่องมือ

ชนิด

การตรวจจับรูปทรง, บริเวณ*1, บริเวณสี*2, ขอบพิกเซล, ความกว้าง/ความสูง, เส้นผ่านศูนย์กลาง, การปรากฏของขอบ, ระยะ Pitch, การปรับตำแหน่ง, การปรับตำแหน่งด้วยความเร็วสูง (การปรับ 1 แกน/2 แกน), OCR*3

จำนวน

เครื่องมือตรวจจับ: เครื่องมือ 16 ตัว, เครื่องมือการปรับตำแหน่ง: 1 ตัว*4

การตั้งค่าของสวิตช์ (โปรแกรม)

32 โปรแกรม

ประวัติภาพ

จำนวน

เมื่อใช้หัวชนิดสี: 100 ภาพ*5, เมื่อใช้หัวชนิดขาวดำ: 300 ภาพ*6*7

เงื่อนไข

NG เท่านั้น/ทั้งหมด สามารถเลือกได้*7

ข้อมูลการวิเคราะห์

ปิด/สถิติ/ฮิสโตแกรม/รายการอัตราที่ตรงกันสามารถเปลี่ยนสลับได้
สถิติ: เวลาในการประมวลผล (ค่าล่าสุด, ค่าสูงสุด, ค่าต่ำสุด, ค่าเฉลี่ย), จำนวน OK, จำนวน NG, หมายเลขทริกเกอร์, ความผิดพลาดของทริกเกอร์, รายการแสดงผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
เครื่องมือฮิสโตแกรม: ฮิสโตแกรม, ระดับความตรงกัน (ค่าล่าสุด, MAX, MIN, AVE), จำนวน OK, จำนวน NG
รายการอัตราที่ตรงกัน: รายการแสดงผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ, รายการอัตราที่ตรงกันด้วยเครื่องมือ, รายการแถบการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ*8

ฟังก์ชันอื่นๆ

HDR, HighGain, ฟิลเตอร์สี*2, การซูมระบบดิจิตอล (2x, 4x)*9, การแก้ไขความสว่าง, การแก้ไขมุมเอียง, ความสมดุลแสงสีขาว*2, ฟังก์ชัน Mask, ฮิสโตแกรมสี, การทดสอบ, ToolAutoTune, จอภาพอินพุต, การตรวจสอบเอาต์พุต, การตั้งค่าความปลอดภัย, โปรแกรมจำลองการทำงาน, การป้องกันการรบกวนระหว่างกัน, การเชื่อมต่อตรง (2 ยูนิตขึ้นไป), การเพิ่มข้อมูลวันที่/เวลาของเซนเซอร์, ฟังก์ชันการปรับสเกล, รายการเซ็นเซอร์ที่ขัดข้อง, การคงค่าแสดงผลเมื่อขัดข้อง

ไฟแสดงสถานะ

PWR/ERR, OUT, TRIG, STATUS, LINK/ACT

อินพุต

ชนิด

อินพุตไม่มีแรงดันไฟฟ้า/อินพุตที่มีแรงดันไฟฟ้า สามารถเปลี่ยนสลับได้
สำหรับอินพุตไม่มีแรงดันไฟฟ้า: แรงดันไฟฟ้าขณะ ON 2V หรือต่ำกว่า, กระแสไฟฟ้าขณะ OFF 0.1 mA หรือต่ำกว่า, กระแสไฟฟ้าขณะ ON 2 mA (ลัดวงจร)
สำหรับอินพุตที่มีแรงดันไฟฟ้า: อัตรากระแสไฟฟ้าสูงสุดของอินพุต 26.4 V, แรงดันไฟฟ้าขณะ ON 18 V หรือสูงกว่า, กระแสไฟฟ้าขณะ OFF 0.2 mA หรือต่ำกว่า, กระแสไฟฟ้าขณะ ON 2 mA (สำหรับ 24 V)

อินพุต

6 อินพุต (IN1 ถึง IN6)

อินพุต

ฟังก์ชัน

IN1: ทริกเกอร์ภายนอก, IN2 ถึง IN6: เปิดใช้ด้วยการกำหนดฟังก์ชันเสริม
ฟังก์ชันที่กำหนดได้: การเปลี่ยนโปรแกรม, การล้างข้อผิดพลาด, การลงทะเบียนภาพต้นแบบภายนอก, อินพุตยูนิตหลัก/ยูนิตขยาย

เอาต์พุต

ชนิด

เอาต์พุตแบบ Open Collector NPN/PNP สามารถเปลี่ยนสลับได้, N.O./N.C. สามารถเปลี่ยนสลับได้
สำหรับเอาต์พุตแบบ Open Collector NPN: อัตราสูงสุด 26.4 V 50 mA (20 mA เมื่อเชื่อมต่อยูนิตขยาย 1 ยูนิต [IV-HG15]), แรงดันไฟฟ้าคงเหลือ 1.5 V หรือต่ำกว่า
สำหรับเอาต์พุตแบบ Open Collector PNP: อัตราสูงสุด 26.4 V 50 mA (20 mA เมื่อเชื่อมต่อยูนิตขยาย 1 ยูนิต [IV-HG15]), แรงดันไฟฟ้าคงเหลือ 2 V หรือต่ำกว่า

เอาต์พุต

8 เอาต์พุต (OUT1 ถึง OUT8)

เอาต์พุต

ฟังก์ชัน

เปิดใช้ด้วยการกำหนดฟังก์ชันเสริม
ฟังก์ชันที่กำหนดได้: เอาต์พุตผลลัพธ์การวิเคราะห์รวม, ทำงาน, ไม่ว่าง, ข้อผิดพลาด, ผลการปรับตำแหน่ง, ผลการวิเคราะห์ของแต่ละเครื่องมือ, ผลลัพธ์ของการทำงานทางตรรกะของแต่ละเครื่องมือ, ลอจิกเอาต์พุตยูนิตหลัก/ยูนิตขยาย

อีเธอร์เน็ต

มาตรฐาน

100BASE-TX/10BASE-T*10

คอนเนคเตอร์

คอนเนคเตอร์ RJ-45 8 ขา*10

ฟังก์ชันของเครือข่าย

ไคลเอนท์ FTP, อีเธอร์เน็ต/IPTM, PROFINET

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

พลังงานถูกจ่ายมาจากยูนิตหลัก

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

0.8 A หรือน้อยกว่า. 1.5 A หรือน้อยกว่า เมื่อใช้ร่วมกับยูนิตขยาย (IV-G15) (ไม่รวมโหลดเอาต์พุต)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)*11

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

วัสดุ

วัสดุหุ้มยูนิตหลัก: Polycarbonate

น้ำหนัก

ประมาณ 150 กรัม

*1 ชนิดขาวดำเท่านั้น
*2 ชนิดสีเท่านั้น
*3 รองรับ Ver. R5.00.00 หรือใหม่กว่า
*4 สามารถติดตั้งเครื่องมือได้ด้วยโปรแกรม
*5 เมื่อใช้ฟังก์ชันไคลเอนท์ FTP: 70 ภาพ
*6 เมื่อใช้ฟังก์ชันไคลเอนท์ FTP: 210 ภาพ
*7 บันทึกไปยังหน่วยความจำภายในของเซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ สามารถสำรองข้อมูลภาพที่บันทึกไว้ในเซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ไปยังอุปกรณ์หน่วยความจำ USB ที่ใส่กับจอภาพอัจฉริยะ (IV-M30) หรือใน PC ด้วยซอฟต์แวร์สำหรับ IV-H/IV-HG ซีรี่ส์ (IV-H1)
*8 สามารถแสดงผลบนจอภาพอัจฉริยะ (IV-M30) หรือด้วยซอฟต์แวร์สำหรับ IV-H/IV-HG ซีรี่ส์ (IV-H1) ได้
*9 ใช้งานได้ทั้งชนิดสีและชนิดขาวดำ
*10 สำหรับการเชื่อมต่อกับจอภาพอัจฉริยะ (IV-M30) หรือด้วยซอฟต์แวร์สำหรับ IV-H/IV-HG ซีรี่ส์ (IV-H1)
*11 เมื่อติดตั้งเซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์กับราง DIN ให้ติดตั้งเซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์กับแผ่นโลหะ

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์ (Sensor)