ช็อคเซนเซอร์

GA ซีรี่ส์

GA ซีรี่ส์ - ช็อคเซนเซอร์

ช็อคเซนเซอร์ตรวจจับว่ามี/ไม่มีการสั่นสะเทือนและการเปลี่ยนแปลงระดับการสั่นสะเทือนด้วยความไวสูง

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก GA ซีรี่ส์ ช็อคเซนเซอร์ แคตตาล็อก

คุณลักษณะ

  • การตรวจจับที่มีเสถียรภาพไม่ว่าชิ้นงานจะทำจากวัสดุชนิดใด
  • เอาต์พุตการแสดงผลในตัว
  • ไทม์เมอร์ ON-delay

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  • GT2 ซีรี่ส์ - เซนเซอร์แบบสัมผัสความเที่ยงตรงสูง

    ระบบสเกลช็อตใน GT2 ซีรี่ส์พัฒนาจากเทคโนโลยี เซนเซอร์สัมผัสแบบเดิม และจะรวมลงในหัวเซนเซอร์ ชนิดดินสอ

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์ (Sensor)