เซนเซอร์ตรวจจับการผ่านของโลหะ

TA ซีรี่ส์

TA ซีรี่ส์ - เซนเซอร์ตรวจจับการผ่านของโลหะ

เซนเซอร์ที่ใช้ตรวจจับการผ่านของโลหะ เหมาะสมกับโลหะขนาดเล็ก

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก TA ซีรี่ส์ เซนเซอร์ตรวจจับการผ่านของโลหะ แคตตาล็อก

คุณลักษณะ

  • การตอบสนองรวดเร็วโดยไม่ขึ้นกับรูปร่าง ขนาด หรือความเร็วของชิ้นงาน
  • ตรวจจับชิ้นงานที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 5 มม. ถึง 150 มม. x 200 มม.
  • มีหัวเซนเซอร์ขนาดต่างๆ ให้เลือกใช้ถึง 9 ขนาด
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์ (Sensor)