พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ชนิดแอมพลิฟายเออร์ในตัวชนิดสามสาย

EZ ซีรี่ส์

คุณลักษณะ

ตัวเซนเซอร์ที่สั้นกว่า ช่วยประหยัดพื้นที่ มีความไวในการตรวจจับสูง ระยะการตรวจจับไกล

    • ประหยัดพื้นที่
    • ไฟแสดงสถานะเอาต์พุตที่มองเห็นได้ง่าย
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์ (Sensor)