ดิจิตอลอินดักทีฟ ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์

EX-V ซีรี่ส์

คุณลักษณะ

ดิจิตอลอินดักทีฟดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์ชนิดความเร็วสูงความแม่นยำสูงพร้อมด้วยความละเอียดมากกว่า 1 ไมครอนแและอัตราการสุ่มตัวอย่างความเร็วสูงพิเศษถึง 40,000 ตัวอย่าง/วินาที

  • การสุ่มตัวอย่างด้วยความเร็วสูง : 40,000 ตัวอย่าง/วินาที
  • ความละเอียดสูงและความแม่นยำสูงด้วยวงจร FLL
  • โหมดการวัดจุดศูนย์ตายล่างอัตโนมัติ
  • โหมดการวัดความสั่นสะเทือนอัตโนมัติ
  • โหมดการวัดช่วงห่างอัตโนมัติ
  • จอแสดงผลแบบดิจิตอล LED สองสีเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง
  • หัวเซนเซอร์มาตรฐาน IP-67 ที่ทนทานต่อทุกสภาพแวดล้อม

ห้องสมุดเซนเซอร์

 • Trade Shows and Exhibitions
 • eNews Subscribe

เซนเซอร์ (Sensor)