อินดักทีฟเกจจิ้งเซนเซอร์ความแม่นยำสูง

EX-500 ซีรี่ส์

คุณลักษณะ

อินดักทีฟเกจจิ้งเซนเซอร์ความแม่นยำสูงด้วยความละเอียด 0.03% ของ F.S. พร้อมด้วยเอาต์พุตแบบอะนาล็อก 0-5 V หรือ 4-20 mA สำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

  • ตรวจวัดชิ้นงานโลหะทุกชนิดด้วยความแม่นยำ
  • ลิเนียริตี้ (Linearity) ±0.3% ของ F.S.
  • ความละเอียด 0.03% ของ F.S.
  • วงจรปรับค่าแบบดิจิตอล/ฟังก์ชันตั้งค่าเป็นศูนย์อัตโนมัติ
  • ติดตั้งบนราง DIN ได้
  • อินดักทีฟเกจจิ้งเซนเซอร์ความละเอียดสูงพร้อมด้วยฟังก์ชันลดการรบกวน ทำให้สามารถใช้งานเซนเซอร์โดยติดตั้งเซนเซอร์เรียงติดกันได้

สำหรับผู้เยี่ยมชมที่ดูหน้านี้

  ห้องสมุดเซนเซอร์

  รายการที่ดาวน์โหลดมากที่สุด

   • Trade Shows and Exhibitions
   • eNews Subscribe

   เซนเซอร์ (Sensor)