อินดักทีฟเกจจิ้งเซนเซอร์ความแม่นยำสูง

EX-500 ซีรี่ส์

[ผลิตภัณฑ์ที่ยกเลิกการผลิต]

ผลิตภัณฑ์นี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ
หากต้องการติดต่อเรา::

EX-500 ซีรี่ส์ - อินดักทีฟเกจจิ้งเซนเซอร์ความแม่นยำสูง

อินดักทีฟเกจจิ้งเซนเซอร์ความแม่นยำสูงด้วยความละเอียด 0.03% ของ F.S. พร้อมด้วยเอาต์พุตแบบอะนาล็อก 0-5 V หรือ 4-20 mA สำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

คุณลักษณะ

  • ตรวจวัดชิ้นงานโลหะทุกชนิดด้วยความแม่นยำ
  • ลิเนียริตี้ (Linearity) ±0.3% ของ F.S.
  • ความละเอียด 0.03% ของ F.S.

ห้องสมุดเซนเซอร์

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์ (Sensor)