อินดักทีฟเกจจิ้งเซนเซอร์EX-200 ซีรี่ส์

EX-305

หัวเซนเซอร์

เซนเซอร์ (Sensor)