อินดักทีฟเกจจิ้งเซนเซอร์

EX-200 ซีรี่ส์

คุณลักษณะ

EX-200 ซีรี่ส์มีความถี่ตอบสนองถึง 18 kHz (เมื่อใช้กับ EX-305) จึงสามารถใช้วัดชิ้นงานที่มีการสั่นสะเทือนสูงได้เป็นอย่างดี

  • ลิเนียริตี้ (Linearity) ±1% ของ F.S.
  • ความเร็วการตอบสนองสูงถึง 18 kHz
  • ความละเอียด 0.04% ของ F.S.
  • โครงสร้างหัวเซนเซอร์ได้มาตรฐาน IP-67
  • การปรับค่าเป็นศูนย์ด้วยการกดปุ่มเดียวช่วยให้สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเซนเซอร์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

สำหรับผู้เยี่ยมชมที่ดูหน้านี้

  ห้องสมุดเซนเซอร์

  รายการที่ดาวน์โหลดมากที่สุด

   • Trade Shows and Exhibitions
   • eNews Subscribe

   เซนเซอร์ (Sensor)