พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ชนิดแอมพลิฟายเออร์ในตัวชนิดสองสาย

EV ซีรี่ส์

คุณลักษณะ

ตัวเซนเซอร์ที่สั้นกว่า ช่วยประหยัดพื้นที่ มีความไวในการตรวจจับสูง ระยะการตรวจจับไกล

    • หัวเซนเซอร์ขนาดกะทัดรัด
    • ไฟแสดงเอาต์พุตที่มองเห็นได้ติดตั้งอยู่บนเซนเซอร์
    • ข้อต่อสายเคเบิลแบบยืดหยุ่น
    • โครงสร้างได้มาตรฐาน IP67
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์ (Sensor)