พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ขนาดเล็ก Suter สำหรับโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก

ET ซีรี่ส์

ET ซีรี่ส์ - พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ขนาดเล็ก Suter สำหรับโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก

พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ขนาดเล็กพิเศษ สำหรับโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก รวมทั้งอะลูมิเนียม

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก ET ซีรี่ส์ พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ขนาดเล็ก Suter สำหรับโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก แคตตาล็อก

คุณลักษณะ

  • ตรวจจับโลหะที่ไม่ใช่เหล็กได้อย่างแม่นยำ
  • เทคโนโลยีการตรวจจับแบบใหม่ที่ไม่ตรวจจับโลหะเหล็ก
  • หัวเซนเซอร์ขนาดกะทัดรัด
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์ (Sensor)