พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ชนิดแยกแอมพลิฟายเออร์สำหรับตรวจจับระยะไกลES ซีรี่ส์

ES-M2

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, NPN

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

ES-M2

ชนิด

ระบบขยายต่อเชื่อมแบบ One-line (แถวเดียว)

รูปร่าง

ชุดอุปกรณ์ต่อขยาย

โหมดการทำงาน

N.O./N.C. (เลือกได้ด้วยสวิตช์)

ฟังก์ชันไทม์เมอร์

ปรับเลือกระหว่างหน่วงเวลา 10 ms / Timer OFF*1

เอาต์พุต

NPN

เอาต์พุต

เอาต์พุตควบคุม

-

เอาต์พุตแจ้งเตือนสายหลุดขาด

-*2

เวลาตอบสนอง

สูงสุด 1 ms

คุณลักษณะด้านอุณหภูมิ

ภายใน ±8% ของระยะตรวจจับที่อุณหภูมิ 23°C
เมื่ออยู่ภายในช่วงอุณหภูมิ 0 ถึง 50°C

การปรับค่าความไวแสง

25 รอบทริมเมอร์

วงจรป้องกัน

ป้องกันการต่อไฟกลับด้าน, ป้องกันกระแส
เอาต์พุตเกิน, ป้องกันการกระชากของกระแสเอาต์พุต

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

12 ถึง 24 VDC, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า

การสิ้นเปลืองไฟ/พลังงาน

สูงสุด 25 mA

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C*3 (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 35 g (รวมน็อตและสายเคเบิลยาว 2 ม. ด้วย)

*1 ขณะตั้งค่าการทำงานเป็น N.O. ไทม์เมอร์ Off Delay เท่ากับ 10 ms ขณะตั้งค่าการทำงานเป็น N.C. ไทม์เมอร์ On Delay เท่ากับ 10 ms
*2 ไม่มีเอาต์พุตแจ้งเตือนการเชื่อมต่อหลุดขาดใน ES-M2 (P)
*3 เมื่อมีการเพิ่มยูนิตขยาย อุณหภูมิแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะดังต่อไปนี้ เมื่อมีการเพิ่มยูนิต ให้ใช้ราง DIN (แผ่นโลหะ) ในการยึดยูนิตเหล่านั้นเข้าด้วยกันและตั้งค่ากระแสเอาต์พุต ไม่เกิน 20 mA
1 ถึง 10 ยูนิตขยาย: 0 ถึง +50 °C
11 ถึง 16 ยูนิตขยาย: 0 ถึง +45 °C

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์ (Sensor)