พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ชนิดแยกแอมพลิฟายเออร์สำหรับตรวจจับระยะไกล

ES ซีรี่ส์

คุณลักษณะ

พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ชนิดแยกแอมพลิฟายเออร์มีระยะตรวจจับไกลเป็น 2 เท่าของเซนเซอร์ชนิดแอมพลิฟายเออร์ในตัวและมีระยะตรวจจับไกลถึง 8 มม. (หุ้มฉนวน) และ 70 มม. (ไม่หุ้มฉนวน)

  • ระยะตรวจจับไกลเป็นสองเท่าของเซนเซอร์ทั่วไป
  • ปรับแต่งระยะตรวจจับได้ง่าย
  • มีหัวเซนเซอร์หลายชนิดให้เลือกใช้
  • มีเอาต์พุตแจ้งเตือนในตัว
  • การแยกแอมพลิฟายเออร์ช่วยใช้ ES ซีรี่ส์มีระยะตรวจจับไกลเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับพรอกซิมิตี้เซนเซอร์ชนิดแอมพลิฟายเออร์ในตัว

  • สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย KEYENCE มีพรอกซิมิตี้เซนเซอร์ที่สามารถสนองตอบการใช้งานทุกชนิด

 • Trade Shows and Exhibitions
 • eNews Subscribe

เซนเซอร์ (Sensor)