พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ชนิดแอมพลิฟายเออร์ในตัวสำหรับโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก

ED ซีรี่ส์

ED ซีรี่ส์ - พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ชนิดแอมพลิฟายเออร์ในตัวสำหรับโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก

พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ระยะไกล สามารถตรวจจับโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก รวมทั้งอะลูมิเนียม

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

คุณลักษณะ

 • ตรวจจับโลหะได้ทุกชนิด
 • มีระยะตรวจจับไกล
 • ไฟแสดงผลสภาวะเสถียรภาพและไฟแสดงการทำงานในตัว

สำหรับผู้เยี่ยมชมที่ดูหน้านี้

  รายการที่ดาวน์โหลดมากที่สุด

   • Trade Shows and Exhibitions
   • eNews Subscribe

   เซนเซอร์ (Sensor)