พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ชนิดแอมพลิฟายเออร์ในตัวสำหรับโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก

ED ซีรี่ส์

ED ซีรี่ส์ - พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ชนิดแอมพลิฟายเออร์ในตัวสำหรับโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก

พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ระยะไกล สามารถตรวจจับโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก รวมทั้งอะลูมิเนียม

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก ED ซีรี่ส์ พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ชนิดแอมพลิฟายเออร์ในตัวสำหรับโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก แคตตาล็อก

คุณลักษณะ

  • ตรวจจับโลหะได้ทุกชนิด
  • มีระยะตรวจจับไกล
  • ไฟแสดงผลสภาวะเสถียรภาพและไฟแสดงการทำงานในตัว
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์ (Sensor)