อัลตร้าโซนิคดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์UD-300 ซีรี่ส์

UD-320

หัวเซนเซอร์

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

UD-320

ชนิด

ชนิดระยะไกล Messköpfe

ชุดขยายสัญญาณ

UD-300

ช่วงการวัด

200 ถึง 1300 มม.

ความละเอียดในการแสดงผล

1 มม.

ความแม่นยำในการตรวจสอบ (จอแสดงผล)

±1% ของ F.S.*1

เอาต์พุตกระแสไฟแบบอะนาล็อก

กระแสขาออก

4 ถึง 20mA

โหลดที่ใช้ได้

0 ถึง 500Ω

เอาท์พุทกระแสแบบอนาล็อก

ความละเอียด

0.08mA*2

คุณลักษณะด้านอุณหภูมิ

±0.05% ของ F.S./°C

เอาต์พุต

เอาต์พุตควบคุม

Relay contact 1c x 2 220VAC 3A (저항 부하)

เอาต์พุตแจ้งเตือน

Relay contact 1a 220VAC 3A (저항 부하)

ฮีสเตอรีซีส (ของการตรวจจับระยะทาง)

1 ถึง 255 mm ปรับได้

เวลาตอบสนอง

56 ms (ที่ 10Hz)

ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่สามารถตรวจจับได้

20 x 20 mm*3

อัตรา

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

250 mA หรือน้อยกว่า

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP65

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-25 ถึง +70 °C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 190 กรัม (ไม่รวมสายเคเบิล)

*1 ลิเนียริตี้ (Linearity) ของเอาต์พุตแบบอะนาล็อกคือ ±2.5% ของ F.S. (F.S. เท่ากับ 300 มม. สำหรับ UD-310, 1300 มม. สำหรับ UD-320, 6000 มม. สำหรับ UD-360 และ 3000 มม. สำหรับ UD-330)
*2 ความละเอียดของจอแสดงผลต้องไม่เกิน 1 มม. (1 ซม. ใน UD-360) เมื่อแปลงเป็นระยะทาง
*3 ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่สามารถตรวจจับได้จะแสดงขนาดของวัตถุที่ตรงตามข้อมูลจำเพาะที่ระบุเอาไว้ด้านบน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่างๆ เช่น การตรวจสอบการมี/ไม่มี และยังสามารถตอบสนองวัตถุที่เล็กกว่านี้ได้อีกด้วย โปรดติดต่อ KEYENCE เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์ (Sensor)