โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ชนิดเลเซอร์

LX ซีรี่ส์

[ผลิตภัณฑ์ที่ยกเลิกการผลิต]

ผลิตภัณฑ์นี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ
หากต้องการติดต่อเรา::

LX ซีรี่ส์ - โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ชนิดเลเซอร์

เลเซอร์เซนเซอร์แบบแอมพลิฟายเออร์ในตัว

คุณลักษณะ

  • ลำแสงเลเซอร์แบบขนาน
  • เอาต์พุตเปรียบเทียบและเอาต์พุตแบบอะนาล็อกในตัว
  • พื้นที่การตรวจจับกว้าง
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์ (Sensor)