เลเซอร์เกจ์

LG ซีรี่ส์

[ผลิตภัณฑ์ที่ยกเลิกการผลิต]

ผลิตภัณฑ์นี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

หากต้องการติดต่อเรา::

LG ซีรี่ส์ - เลเซอร์เกจ์

อุปกรณ์ตรวจสอบเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์อเนกประสงค์ขนาดเล็ก

คุณลักษณะ

  • ช่วงการวัดกว้าง 40 มม.
  • จอแสดงผล 2 สีในตัว
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์ (Sensor)