มิเตอร์วัดเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์ระยะไกล

LF ซีรี่ส์

[ผลิตภัณฑ์ที่ยกเลิกการผลิต]

ผลิตภัณฑ์นี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ
หากต้องการติดต่อเรา::

LF ซีรี่ส์ - มิเตอร์วัดเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์ระยะไกล

สามารถวัดจากระยะไกลได้ถึง 25 ม.

คุณลักษณะ

  • สามารถวัดจากระยะไกลได้ถึง 25 ม.
  • สามารถทำการวัดด้วยความแม่นยำและความละเอียดสูง ±0.5 มม.
  • มีลำแสงขนาดเล็กที่มองเห็นได้ การวัดจุดขนาดเล็กที่มีความน่าเชื่อถือ
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์ (Sensor)