เลเซอร์เซนเซอร์แบบใช้ภาพIX ซีรี่ส์

IX-1050

เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ ยูนิตขยาย

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

IX-1050

ยูนิตหลัก / ยูนิตขยาย

ยูนิตขยาย

จอแสดงผล

ยูนิตจอแสดงผลขั้นต่ำ

10 µm*1

ช่วงการแสดงผล

±999.99 ถึง ±999 มม. (เลือกได้ 4 ระดับ)*1

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมสำหรับการใช้งาน

0 ถึง +50°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)

เครื่องมือ

โหมดสแกน

ความสูง, ความแตกต่างของความสูง, สูงสุด/ต่ำสุด, การคำนวณความแตกต่างของความสูง, การคำนวณความหนา, การตรวจจับแบบสีเดียว, การปรับตำแหน่ง
การตรวจจับ (จำนวนการตั้งค่าสูงสุด): เครื่องมือ 16 จุด, เครื่องมือปรับตำแหน่ง: เครื่องมือ 1 จุด*2

โหมดเส้น

ความสูง (เฉลี่ย/สูงสุด/ต่ำสุด) ความแตกต่างของความสูง (เฉลี่ย/สูงสุด/ต่ำสุด) การคำนวณความแตกต่างของความสูง การคำนวณความหนา การปรับตำแหน่ง การแก้ไขมุมเอียง
การตรวจจับ (จำนวนการตั้งค่าสูงสุด): เครื่องมือ 16 จุด, เครื่องมือปรับตำแหน่ง: เครื่องมือ 1 จุด, เครื่องมือปรับแนว: เครื่องมือ 1 จุด*2

ฟังก์ชันอื่นๆ

ทั่วไป

การปรับค่าออฟเซ็ตเป็นศูนย์, การปรับเกณฑ์ขั้นต่ำในการทำงาน, การปรับเทียบ 2 จุด, ทิศทางการวัด, การวัด NG แก้ไขตำแหน่ง, การบันทึกการปรับค่าออฟเซ็ตเป็นศูนย์,
การเพิ่มข้อมูลวันที่/เวลาของเซนเซอร์ในโหมดถ่ายภาพ (HDR), การสลับ N.O./N.C., การตรวจสอบ I/O, การปรับความสว่างอัตโนมัติ, การให้แสง (เปิด/ปิด), เงื่อนไขการวิเคราะห์โดยรวม,
การสลับ NPN/PNP, อินพุตยูนิตหลัก/ยูนิตขยายพร้อมกัน, การป้องกันการรบกวนกันของแสง, ความปลอดภัย

โหมดสแกน

ช่วงการวัด, ตำแหน่งการวัด (แคบ/มาตรฐาน/กว้าง), โหมดการวัด, การกำจัดสัญญาณรบกวนการวัด, โหมดการแสดงภาพ (กำลังขยายสูง), การแก้ไขมุมเอียง (การแก้ไขแบบคงที่หรือเรียลไทม์),
การลบแสงจ้า, ทริกเกอร์อินพุต (ภายใน/ภายนอก), ช่วงทริกเกอร์, การหน่วงทริกเกอร์, ข้อผิดพลาดของทริกเกอร์, ฮิสโตแกรมขาวดำ, พื้นที่อ้างอิงคงที่, เส้นขอบของกรอบ, ช่วงการหมุน

โหมดเส้น

การนับเฉลี่ย, การปรับตำแหน่งเลเซอร์, อินพุตเวลา, การแก้ไขความเอียงของส่วนหัว (แบบคงที่เท่านั้น), การกำจัดแสงรอบข้างสำหรับการวัด, ฟังก์ชันคงค่า, การตั้งค่าการเตือน, วิธีการวัด (เฉลี่ย/สูงสุด/ต่ำสุด)

อินพุต

อินพุตไม่มีแรงดันไฟฟ้า/อินพุตที่มีแรงดันไฟฟ้า สามารถเปลี่ยนสลับได้
สำหรับอินพุตแบบไม่มีแรงดันไฟฟ้า: แรงดันไฟฟ้าขณะ ON 2 V หรือต่ำกว่า, กระแสไฟฟ้าขณะ OFF 0.1 mA หรือต่ำกว่า, กระแสไฟฟ้าขณะ ON 2 mA (ลัดวงจร)
สำหรับอินพุตที่มีแรงดันไฟฟ้า: อัตรากระแสไฟฟ้าสูงสุดของอินพุต 26.4 V, แรงดันไฟฟ้าขณะ ON 18 V หรือสูงกว่า, กระแสไฟฟ้าขณะ OFF 0.2 mA หรือต่ำกว่า, กระแสไฟฟ้าขณะ ON 2 mA (สำหรับ 24 V)

อินพุต

จำนวนอินพุต

8 (IN1 ถึง IN8)

ฟังก์ชัน

IN1: เวลาทริกเกอร์ภายนอกขึ้น/ลง IN2 ถึง IN8: เปิดใช้ด้วยการกำหนดฟังก์ชันเสริม
ฟังก์ชันที่กำหนดได้: การเปลี่ยนโปรแกรม, การหยุดยิงเลเซอร์, การปรับค่าออฟเซ็ตเป็นศูนย์ (แบบกลุ่ม), รีเซ็ต (ข้อผิดพลาดเท่านั้น), รีเซ็ต (ค่าการวิเคราะห์เท่านั้น), รีเซ็ต (ค่าการวิเคราะห์และข้อผิดพลาด)

เอาต์พุต

เอาต์พุตแบบ Open collector, NPN/PNP เปลี่ยนสลับได้, N.O./N.C. เปลี่ยนสลับได้
สำหรับเอาต์พุต NPN แบบ Open collector: อัตราสูงสุด 26.4 V 50 mA (20 mA เมื่อเชื่อมต่อยูนิตขยาย), แรงดันไฟฟ้าคงเหลือ 1.5 V หรือน้อยกว่า
สำหรับเอาต์พุต PNP แบบ Open collector: อัตราสูงสุด 26.4 V 50 mA (20 mA เมื่อเชื่อมต่อยูนิตขยาย), แรงดันไฟฟ้าคงเหลือ 2 V หรือน้อยกว่า

เอาต์พุต

จำนวนเอาต์พุต

10 (OUT1 ถึง OUT10)

ฟังก์ชัน

เปิดใช้ด้วยการกำหนดฟังก์ชันเสริม
ฟังก์ชันที่กำหนดได้: ผลการวิเคราะห์ทั้งหมด (ดีทั้งหมด, มีทั้ง ดี/ไม่ดี), ทำงาน, ไม่ว่าง, มีข้อผิดพลาด, ผลการปรับตำแหน่ง, ผลการแก้ไขความเอียง
การตรวจจับแบบสีเดียว / ผลเครื่องมือการตรวจจับความสูง (ดี/ไม่ดี), ความสูง / ความแตกต่างของความสูง / สูงสุด /ต่ำสุด / ผลเครื่องมือการคำนวณ (ดี/ไม่ดี/สูง/ต่ำ), แจ้งเตือน

เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าแบบอะนาล็อก

ไม่มี

เอาต์พุตกระแสไฟแบบอะนาล็อก

จำนวนโปรแกรม

32

ข้อมูลทางสถิติ

โหมดสแกน: ค่าที่วัดได้ / ระดับความคล้ายคลึง (สูงสุด, ต่ำสุด, เฉลี่ย), เวลาประมวลผล (ล่าสุด, สูงสุด, ต่ำสุด, เฉลี่ย), การนับ (จำนวนที่ดี (OK) / จำนวนที่ไม่ดี (NG) / จำนวนทริกเกอร์)
โหมดเส้น: ค่าที่วัดได้ / ระดับความคล้ายคลึง (สูงสุด, ต่ำสุด, เฉลี่ย) การนับ (จำนวนที่ดี (OK) / จำนวนที่ไม่ดี (NG) / จำนวนทริกเกอร์)*1*3

ประวัติ การตรวจจับ

ประวัติที่บันทึก

100*4

เงื่อนไขการบันทึก

เลือกได้จากที่ไม่ดี (NG) เท่านั้น / ทั้งหมด*4

Ethernet

มาตรฐาน

ไม่มี

คอนเนคเตอร์

อินเตอร์เฟซที่ใช้งานร่วมกันได้

CC-Link / DeviceNetTM / EtherNet/IPTM / EtherCAT® / RS-232C / BCD / PROFINET / PROFIBUS / เอาต์พุต TCP/IP*5

จำนวนยูนิตที่ต่อเชื่อมได้

ยูนิตหลัก: 1, ยูนิตขยาย: 1, ยูนิตการสื่อสาร (DL): 1

อัตรา

แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ

ได้รับพลังงานมาจากยูนิตหลัก

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

สูงสุด 1.9 A หรือน้อยกว่า (เชื่อมต่อยูนิตหลักเท่านั้น: 0.8 A หรือน้อยกว่า, เชื่อมต่อยูนิตขยาย: 1.9 A หรือน้อยกว่า) (ไม่รวมโหลดของเอาต์พุต)*6

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ความชื้นแวดล้อมสำหรับการใช้งาน

35 ถึง 85% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

วัสดุ

โครงเครื่องยูนิตหลัก: PC / คอนเนคเตอร์จ่ายไฟ: PA, POM / คอนเนคเตอร์เอาต์พุตแบบอะนาล็อก: PA, POM / คอนเนคเตอร์ I/O: PA /
คอนเนคเตอร์หัวเซนเซอร์: สังกะสีชุบนิกเกิล, คอนเนคเตอร์ PA/Ethernet: โลหะผสมทองแดงชุบนิกเกิล / ซิงค์ระบายความร้อนด้านหลัง: อะลูมิเนียม /
แผ่นตรึงราง DIN ด้านหลังยูนิตหลัก: POM / ป้ายชื่อ: PC

น้ำหนัก

ประมาณ 190 กรัม

*1 สำหรับการแสดงผลบนแผงควบคุม IX ซีรี่ส์ หรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
*2 กำหนดค่าสำหรับแต่ละโปรแกรมได้
*3 เมื่อกำหนดคงค่าตัวอย่าง (ขอบ), คงค่าสูงสุด/ต่ำสุด/P-P (ระดับ/ขอบ)
*4 บันทึกไปยังหน่วยความจำภายในของเซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ สำรองข้อมูลประวัติการตรวจจับที่บันทึกไว้ภายในเซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ไปที่ PC ได้โดยใช้แฟลชไดรฟ์ USB ที่เชื่อมต่อกับแผงควบคุม IX ซีรี่ส์ หรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
*5 เมื่อใช้อุปกรณ์ DL ซีรี่ส์ โปรดติดต่อ KEYENCE สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับอินเตอร์เฟซอื่นๆ
*6 รวมยูนิตการสื่อสาร DL ซีรี่ส์

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์ (Sensor)