เลเซอร์เซนเซอร์เอนกประสงค์ระบบ CMOSIL ซีรี่ส์

IL-065

หัวเซนเซอร์

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

IL-065

ระยะอ้างอิง

65 มม.

ช่วงการวัด

55 ถึง 105 มม.

แหล่งกำเนิดแสง

ชนิด

เซมิคอนดักเตอร์เลเซอร์สีแดง ความยาวคลื่น: 655 nm (มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า)

คลาสของเลเซอร์

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 2 (FDA (CDRH) Part 1040.10)*1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 2 (IEC 60825-1)

เอาต์พุต

560 µW

เส้นผ่านศูนย์กลางของจุด (ที่ระยะมาตรฐาน)

ประมาณ 550 x 1750 µm

ลิเนียริตี้

±0.1% ของ F.S. (55 ถึง 75 มม.)*2*3

อัตราการทำซ้ำ

2 µm*4

อัตราการสุ่มตัวอย่าง

0.33/1/2/5 ms (มี 4 ระดับ)

ไฟแสดงการทำงาน

ไฟแสดงการแจ้งเตือนการยิงเลเซอร์: LED สีเขียว ไฟแสดงช่วงแบบอะนาล็อก: LED สีส้ม ไฟแสดงระยะอ้างอิง: LED สีแดง/เขียว

คุณสมบัติด้านอุณหภูมิ

0.06% ของ F.S./°C*3

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP67

ระดับมลภาวะ

3

แสงรอบข้าง

หลอดไส้: 7,500 lux*5

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +50 °C (ไม่มีการกลั่นตัวหรือไม่เย็นจนแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

วัสดุตัวเครื่อง: PBT ชิ้นส่วนโลหะ: SUS304 หีบห่อ: NBR ฝาครอบเลนส์: แก้ว สายเคเบิล: PVC

น้ำหนัก

ประมาณ 75 กรัม

*1 ใช้การจำแนกประเภทของเลเซอร์ของ FDA (CDRH) ที่อ้างอิงจากมาตรฐาน IEC 60825 -1 ตามข้อกำหนดความต้องการของ Laser Notice No. 50
*2 ค่าที่ได้จากการวัดเป้าหมายมาตรฐานของ KEYENCE (วัตถุสีขาวขุ่น)
*3 F.S. ของแต่ละรุ่นมีดังนี้ IL-S025/030: ±5 มม. IL-S065/065: ±10 มม. IL-100: ±20 มม. IL-300: ±140 มม. IL-600: ±400 มม.
*4 ค่าที่ได้จากการวัดเป้าหมายมาตรฐานของ KEYENCE (วัตถุสีขาวข่นุ) ที่ระยะอ้างอิง อัตราการสุ่มตัวอย่าง: 1 ms และจำ นวนเฉลี่ยของครั้ง: 128. สำหรับ IL-300/IL-600 อัตราการสุ่มตัวอย่างคือ 2 ms.
*5 ค่าที่ได้เมื่อตั้งอัตราการสุ่มตัวอย่างเป็น 2 ms หรือ 5 ms

ห้องสมุดเซนเซอร์

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์ (Sensor)