เลเซอร์ไมโครมิเตอร์แบบ CCD อเนกประสงค์IG ซีรี่ส์

IG-028

หัวเซนเซอร์

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

IG-028

หลักการทำงาน

วิธี CCD

แหล่งกำเนิดแสง

ความยาวคลื่น

660 nm (เลเซอร์เซมิคอนดัคเตอร์ชนิดแสงช่วงที่มองเห็น)

FDA

Class 1 Laser Product*1

IEC/JIS

คลาส 1

ระยะการติดตั้ง

0 ถึง 1500 มม.

ช่วงการวัด

28 มม.

รอบสุ่มตัวอย่าง

980 µs (เมื่อตั้งค่าจำนวนครั้งโดยเฉลี่ยเป็น [hsp]: 490 µs)

ขนาดวัตถุเล็กที่สุด ที่สามารถตรวจจับได้

โหมดความไวสูง

ø0.1 มม. (การตั้งค่าระยะ: 100 มม.)*2

โหมดมาตรฐาน

ø0.2 มม. (ระยะการตั้งค่า: 50 มม.)*2
ø0.5 มม. (ระยะการตั้งค่า: 500 มม.)*2

อัตราการทำซ้ำ

5 µm (ระยะการตั้งค่า: 100 มม.)
10 µm (ระยะการตั้งค่า: 500 มม.)
80 µm (ระยะการตั้งค่า: 1000 มม.)
140 µm (ระยะการตั้งค่า: 1500 มม.)*3

ลิเนียริตี้ (Linearity)

±0.1 % ของ F.S. (±28 µm)*4

คุณลักษณะด้านอุณหภูมิ

±0.01 % ของ F.S./°C (±3 µm/°C)*5

ไฟแสดงการทำงาน

ตัวส่ง

ไฟแสดงแนวแกนลำแสง: LED สีเขียว
ไฟสัญญาณเปิดปิด LED สีเขียว:

ตัวรับ

ไฟแสดงแนวแกนลำแสง: LED สีเขียว
จอแสดงตำแหน่ง : LED แบบบาร์คู่ (สีแดง, สีเขียว)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP67

แสงรอบข้าง

หลอดไฟชนิดไส้: 5,000 lux*6
แสงไฟธรรมชาติ: 5,000 lux*6

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +45 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1,5 มม., 2 ชั่วโมง สำหรับแต่ละแนวแกน X, Y และ Z

วัสดุ

วัสดุหุ้ม

สังกะสีหล่อแบบได-คาสท์ (กล่องส่วนล่าง), PBT (กล่องส่วนบน), โพลีอาไรเลท (PAR) (ส่วนแสดงผล), SUS304 (ส่วนที่เป็นโลหะ)

ฝาครอบเลนส์

กระจก

สายเคเบิล

PVC

อุปกรณ์เสริม

ตัวส่ง x 1, ตัวรับ x 1, สายไฟของหัวเซ็นเซอร์ (2 ม.) x 2

น้ำหนัก

ประมาณ 500 กรัม (รวมอุปกรณ์ที่มีให้)

*1 การจำแนกประเภทของ FDA (CDRH) ยึดตาม IEC60825-1 โดยเป็นไปตามข้อกำหนด Laser Notice No.50
*2 เมื่อวัดชิ้นงานที่ตำแหน่งกึ่งกลางของระยะการตั้งค่า
เมื่อตั้งค่าโหมดวัดเป็นโหมดขอบกระจก จะสามารถตรวจจับขอบกระจกที่มีความหนาตั้งแต่ C0.1 มม. ขึ้นไปได้ (ระยะการตั้งค่า: 500 มม.)
*3 เมื่อแสงถูกบังครึ่งหนึ่งที่ตำแหน่งกึ่งกลางของระยะการตั้งค่า ความกว้างของการสั่นสะเทือนเมื่อตั้งค่าจำนวนครั้งโดยเฉลี่ยเป็น 16 และสุ่มตัวอย่างนาน 30 วินาที
(เมื่อใช้เอาต์พุตแบบอะนาล็อก จะมีการเพิ่มค่า Margin ของความผิดพลาดของเอาต์พุตแบบอะนาล็อกด้วย)
*4 เมื่อระยะการตั้งค่า คือ 100 มม. และแสงถูกบังที่ตำแหน่ง 50 มม. จากตัวรับ Margin ของความผิดพลาดจากเส้นอุดมคติ
*5 เมื่อระยะการตั้งค่า คือ 100 มม. และแสงถูกบังครึ่งหนึ่งที่ตำแหน่ง 50 มม. จากตัวรับ
*6 ไม่รวมเมื่อจำนวนครั้งเฉลี่ยถูกตั้งค่าเป็น [hsp]

ห้องสมุดเซนเซอร์

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์ (Sensor)