ประเทศไทย

การประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย

ฟังก์ชันการคำนวณในตัว ทำให้สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายยิ่งขึ้น

โหมดการระบุตำแหน่งและการควบคุมขอบ + เอาต์พุตควบคุม

การควบคุมการส่งข้อมูลกลับโดยใช้การควบคุมตำแหน่งขอบ

การควบคุมการส่งข้อมูลกลับโดยใช้การควบคุมตำแหน่งขอบ

การควบคุมตำแหน่งของมุม θ ของเวเฟอร์

การควบคุมตำแหน่งของมุม θ ของเวเฟอร์

ควบคุมได้ง่ายเมื่อใช้ร่วมกับเซอร์โวมอเตอร์

ควบคุมได้ง่ายเมื่อใช้ร่วมกับเซอร์โวมอเตอร์ (ตัวอย่าง)

ส่งเอาต์พุตข้อมูลขอบไปยังอุปกรณ์ควบคุม นอกจากนี้ยังสามารถส่งข้อมูลผ่านเอาต์พุตอะนาล็อก เอาต์พุต BCD หรือเอาต์พุต RS-232C ขึ้นอยู่กับชนิดของอุปกรณ์ควบคุม แทนที่การใช้ PLC

โหมดขอบกระจก + ฟังก์ชันการคำนวณ

การจัดตำแหน่งซับสเตรตแก้ว

การจัดตำแหน่งซับสเตรตแก้ว

การควบคุมขอบของแผ่นโปร่งใส

การควบคุมขอบของแผ่นโปร่งใส

การตรวจวัดทำได้ง่ายด้วยฟังก์ชันการคำนวณ

การตรวจวัดทำได้ง่ายด้วยฟังก์ชันการคำนวณ

ยูนิตหลักของแอมพลิฟายเออร์สามารถสื่อสารกับยูนิตขยายได้ เมื่อทำการวัดตำแหน่งของวัตถุที่เป็นแผง อุปกรณ์สามารถคำนวณความเบี้ยวที่จุด A และ B ได้ และตรวจสอบตำแหน่ง C ได้ในขณะเดียวกัน

โหมดการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/ความกว้าง + ฟังก์ชันการคำนวณ

การวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/รูปทรงที่ผิดปกติของชิ้นงานจากการ Extrude

การวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/รูปทรงที่ผิดปกติของชิ้นงานจากการ Extrude

การวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นส่วน

การวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นส่วน

การตรวจวัดทำได้ง่ายด้วยฟังก์ชันการคำนวณ

การตรวจวัดทำได้ง่ายด้วยฟังก์ชันการคำนวณ

เส้นผ่านศูนย์กลางและรูปทรงที่ผิดปกติสามารถถูกตรวจจับได้แบบเรียลไทม์ด้วยการวัดแกน 2 แกนของท่อ การสุ่มตัวอย่างด้วยความเร็วสูง 980 μs สามารถตรวจจับได้แม้ความผิดปกติเพียงเล็กน้อย

โหมดการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน/ช่องว่าง + ฟังก์ชันการทำงาน

การวัดช่องว่างระหว่างลูกกลิ้ง

การวัดช่องว่างระหว่างลูกกลิ้ง

การวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของการตัดด้วยการกด

การวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของการตัดด้วยการกด

การตรวจวัดทำได้ง่ายด้วยฟังก์ชันการคำนวณ

การตรวจวัดทำได้ง่ายด้วยฟังก์ชันการคำนวณ

ความหนาของผลิตภัณฑ์สามารถถูกควบคุมได้ด้วยการวัดช่องว่างระหว่างด้านทั้งสองของลูกกลิ้ง