เลเซอร์เซนเซอร์ตรวจจับชนิด 2 หัว (Thrubeam)IB ซีรี่ส์

IB-1500

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

IB-1500

ชนิด

ตัวยึดแผง

ยูนิตหลัก/ยูนิตขยาย

หน่วยอุปกรณ์หลัก

หัวเซนเซอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้

ใช่

จอแสดงผล

ความละเอียดในการแสดงผล

0.01 %, 0.1 %, 1 % (สามารถสลับไปมาได้)

ช่วงการแสดงผล

–99.999 ถึง 99.999, –99.99 ถึง 99.99, –99.9 ถึง 99.9, –99 ถึง 99 (สามารถสลับไปมาได้)

วิธีการแสดงผล แบบดิจิตอล

จอแสดงผลคู่ 7 segment, ระดับบน: 2 สี (สีเขียว/สีแดง), 5 หลัก, ระดับล่าง: สีเขียว 5 หลัก

ไฟแสดงการทำงาน

ไฟแสดงสถานะการวิเคราะห์: 2 สี (สีเขียว/สีแดง) LED (HI, GO, LO), ไฟแสดงสถานะช่อง: LED สีเขียว x 4,
ไฟแสดงการแจ้งเตือนการยิงเลเซอร์: LED สีเขียว, อื่นๆ: LED สีเขียว x 8, LED สีแดง x 3

แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตแบบอะนาล็อก

±5 V, 1 ถึง 5 V, 0 ถึง 5 V ค่าอิมพีแดนซ์เอาท์พุท 100 Ω*1

เอาต์พุตกระแสไฟแบบอะนาล็อก

4 ถึง 20 mA ความต้านทานโหลดสูงสุด 350 Ω*1

อินพุตควบคุม

อินพุทสวิตช์ของช่อง, อินพุทเลื่อนศูนย์

อินพุทแบบไม่มีแรงดันไฟฟ้า*2

อินพุต ควบคุม

อินพุตการปรับค่าให้เป็นศูนย์

อินพุตหยุด การยิงเลเซอร์

อินพุตสัญญาณไทม์มิ่ง

อินพุตรีเซ็ตค่า

อินพุตการปรับค่า

เอาต์พุตควบคุม

เอาท์พุทการตัดสิน (เอาท์พุทตรวจสอบ)

Open collector (สับเปลี่ยนระหว่าง NPN/PNP ได้, สับเปลี่ยนระหว่าง N.O./N.C. ได้)*3

แหล่งจ่ายไฟ

การสิ้นเปลือง กำลังไฟ

2,100 mW หรือน้อยกว่า (ที่ 30 V, 70 mA สูงสุด)*4

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

10 ถึง 30 VDC, รวมการกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า, คลาส 2 หรือ LPS

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับมลภาวะ

2

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +50 °C (ไม่มีการกลั่นตัวหรือไม่เย็นจนแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1,5 มม., 2 ชั่วโมง สำหรับแต่ละแนวแกน X, Y และ Z

วัสดุ

ตัวโครง/แผงด้านหน้า: โพลีคาร์บอเนต, ด้านบนปุ่มกด: โพลีอะเซทัล, สายเคเบิล: PVC

น้ำหนัก

ประมาณ 170 กรัม

*1 ควรเลือกค่าในช่วง ±5 V, 1 ถึง 5 V, 0 ถึง 5 V หรือ 4 - 20 mA
*2 สายอินพุตภายนอก 4 เส้น จะถูกกำหนดให้อินพุตค่าที่คุณต้องการ
อัตราอินพุตที่ไม่มีแรงดันไฟฟ้า: แรงดันไฟฟ้าขณะ ON 2 V หรือน้อยกว่า กระแสไฟขณะ OFF 0.05 mA หรือน้อยกว่า
อัตราแรงดันไฟฟ้าอินพุต: สูงสุด อัตราอินพุตสูงสุด 30 V หรือน้อยกว่า, แรงดันไฟฟ้าขณะ ON 7.5 V หรือมากกว่า, กระแสไฟขณะ OFF 0.05 mA หรือน้อยกว่า
*3 เอาต์พุตแบบ NPN Open Collector: สูงสุด 50 mA/ช่อง (20 mA/ช่อง เมื่อต่อยูนิตขยาย), 30 V หรือน้อยกว่า, แรงดันตกค้าง 1 V หรือน้อยกว่า
เอาต์พุตแบบ PNP Open Collector: สูงสุด 50 mA/ช่อง (20 mA/ช่อง เมื่อต่อยูนิตขยาย), 30 V หรือน้อยกว่า, แรงดันตกค้าง 2 V หรือน้อยกว่า
*4 อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานเมื่อมีการติดตั้งยูนิตเสริม เท่ากับจำนวนรวมอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานของแต่ละแอมพลิฟายเออร์ยูนิต
ตัวอย่างเช่น: เมื่อมีการใช้งานหนึ่งยูนิตหลัก (IB-1000) พร้อมกับสองยูนิตเสริม (IB-1050) (1,950 mW x 1) + (1,950 mW x 2) = 5,850 mW

ห้องสมุดเซนเซอร์

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์ (Sensor)