1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. เซนเซอร์ (Sensor)
  4. โพสิชันนิ่งเซนเซอร์
  5. อะนาล็อก เลเซอร์ เซนเซอร์แบบCMOS
  6. การประยุกต์ใช้งาน

อะนาล็อก เลเซอร์ เซนเซอร์แบบCMOS

IA ซีรี่ส์

การประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย

การประยุกต์ใช้งานแยกตามอุตสาหกรรม

ระบบขนส่ง

ระบบขนส่ง

การควบคุมการเคลือบปะเก็น

พลาสติกและยาง

พลาสติกและยาง

การตรวจจับว่ามี/ไม่มีซีลฝา

อุตสาหกรรมเหล็ก

อุตสาหกรรมเหล็ก

การตรวจจับแผ่นงานซ้อน

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

การตรวจจับว่ามี/ไม่มีชิป และการตรวจจับชิปซ้อน

อุตสาหกรรมกระดาษ

อุตสาหกรรมกระดาษ

การวัดความตึงของกระดาษ

พลาสติกและยาง

พลาสติกและยาง

การควบคุมความตึงของแผ่นวัสดุ

อาหาร

อาหาร

การนับจำนวนบรรจุภัณฑ์

เภสัชกรรม

เภสัชกรรม

การตรวจจับความสนิทของการปิดฝาขวด

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site

เซนเซอร์ (Sensor)